eŠola d.o.o.

www.easistent.com

Direktor: Vladimir Balukčić

Leto ustanovitve: 2011

Podjetje eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. spada v panogo informacijskih rešitev in računalniškega programiranja, ki je trenutno doma in po svetu ena najhitreje rastočih panog. Ustanovljeno je bilo izključno za potrebe eAsistenta, to je najsodobnejše informacijske rešitve, ki jo razvijamo v sodelovanju z inštitucijami znanja. Osnovni cilj informacijske rešitve eAsistenta je izboljšati standard in kvaliteto izobraževanja, tako doma kot v tujini. Področja, ki jih bo eAsistent pokrival:
• šolski dnevnik,
• redovalnica,
• evidence,
• matični urad,
• plačila,
• organizacijo pouka,
• prehrane,
• vzgoje in izobraževanja.