Europortal d.o.o

www.giff4u.com

Direktor: Krešo Gotovac

Leto ustanovitve: 2008

Podjetje EUROPORTAL d.o.o. je bilo ustanovljeno konec avgusta 2008, povod pa je bila ugotovitev o precejšnji neučinkovitosti obstoječih zunanjih kanalov za selekcijo kadrov in sicer v kontekstu malih in srednje velikih podjetij, ki si praviloma ne morejo privoščiti dragih, a učinkovitih  rešitev, kot je t.i. »Headhunting«.

Naše podjetje je trenutno usmerjeno v razvoj tehnološko napredne spletne aplikacije, ki jo bomo kasneje, pod blagovno znamko Giff4u, prav tako sami tudi upravljali. Glavna elementa aplikacije sta regionalna podatkovna baza in pa unikatni iskalni sistem; skupaj zagotavljata najučinkovitejšo in najcenejšo spletno selekcijo kandidatov v celotni regiji.

Rešitev bo namenjena na eni strani že omenjenim malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo v vlogi delodajalcev, po drugi strani pa vsem mladim in talentiranim posameznikom, ki bodisi še študirajo ali pa so na začetku svoje strokovne kariere. Slednji bodo v vlogi iskalcev priložnosti.

Fundacija Giff4u je bila ustanovljena z namenom informiranja dijakov in študentov o kariernih ter zaposlitvenih možnostih, omogočanje vzpostavitve stika z delodajalci v JV Evropi, usmerjanje dijakov in študentov v izobraževanje v smeri deficitarnih in perspektivnih poklicev, pomoč in svetovanje tujim študentom, ki želijo študirati ali se zaposliti v Sloveniji, pomoč in svetovanje slovenskim študentom, ki želijo študirati ali se zaposliti v tujini, vzpodbujanje podjetništva ter povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami v tujini. Pri izvajanju vseh aktivnosti je namen Fundacije tudi krepitev zavesti o pomembnosti varovanja okolja.