MikroCaps d.o.o.

http://www.mikrocaps.com

Status: Član LUI

Direktor: Mag. Aljoša Vrhunec

Leto ustanovitve: 2011

MikroCaps d.o.o. je podjetje, ki proizvaja mikroinkapsulirane produkte in obenem deluje na področju raziskovalno razvojnih storitev na področju mikroinkapsuliranja. Ustanovili so ga trije strokovnjaki, ki že daljši čas delujejo na tem področju.

Tehnologije mikroinkapsuliranja so relativno nove in zahtevajo visok nivo znanja in inovativnosti. Mikroinkapsuliranja trdnih substanc in tekočin so postopki, ki se jih lahko uporablja na številnih področjih kot je premazna industrija, agroživilstvo, tekstilna industrija, farmacija, kozmetika, prehrambena industrija. Gre za postopke, s katerimi lahko zaščitimo snov oz. jedrni material pred zunanjimi vplivi, ločimo reaktante, kontroliramo sproščanje aktivne substance, zmanjšujemo toksičnost, zmanjšujemo hlapnost substanc ali kako drugače spremenimo lastnost določeni učinkovini. Na ta način lahko izdelkom bistveno povečamo dodano vrednost. Snovi oz. jedrni materiali so lahko gnojila, dišave, fazno spemenljivi materiali, insekticidi, biocidi, različni monomeri,…

Glavna konkurenčna prednost podjetja je možnost proizvodnje različnih mikroinkapsuliranih inovativnih izdelkov oziroma obvladovanje različnih postopkov inkapsulacije in posledično velika fleksibilnost ter nudenje celovitih rešitev na ključ, kar pomeni razvoj produkta od začetne idejne faze pa vse do izdelave projektne dokumentacije za postavitev procesa. Zaradi obvladovanja različnih sinteznih tehnik mikroinkapsuliranja so strokovnjaki podjetja MikroCaps sposobni razviti produkt, ki bo ciljno naravnan partnerjevim potrebam in željam.