Oculus d.o.o.

www.oculus-ux.si

Direktor: Tomaž Erjavec

Leto ustanovitve: 2012

Podjetje Oculus so ustanovili marketinški navdušenci z namenom, da v Slovenijo prenesejo in razvijejo najboljše prakse testiranja uporabniške izkušnje na podlagi nevromarketinških pristopov. Ekipo sestavljajo strokovnjaki s področja uporabniške izkušnje, marketinga, antropologije, psihologije in statistike, sodelujejo pa tudi s strokovnjaki iz Švice, Švedske in Združenih držav Amerike.

Specializirali so se predvsem za optimizacijo uporabniške izkušnje in testiranja s sledenjem pogledu (eye tracking). Podjetjem pomagajo uskladiti poslovne cilje z željami potrošnikov, sodelujejo pa neposredno z večjimi podjetji,  agencijami (Renderspace, Eprvak, Dlabs …) in raziskovalnimi podjetji (Mediana, HCD research …) iz Slovenije in širše JV Evrope.