SLK inovacije d.o.o.

www.fasada-kritina.si

Direktor: mag. Igor Povhe, uni. dipl. inž. grad.

Leto ustanovitve: 2009

Glavna dejavnost podjetja SLK inovacije d.o.o. je izdelava, prodaja in montaža SLK obloge. V uspeh SLK obloge smo popolnoma prepričani, saj se je dokazala kot zelo kvaliteten in priljubljen proizvod.

Kritina je namenjena vsem oblikam konstrukcij streh, podaja pa lep in kompakten videz strehe. Primerna je tako za vetrovna področja kot tudi za področja kjer so velike količine padavin v obliki snega. Primerna je za običajne individualne hiše naročnikov kot tudi take s posebnimi zahtevami. Prav tako je primerna za posebne objekte kjer je ključna zahtevna trajnost (cerkve, muzeji, zaščitene hiše …).

V SLK Inovacije raziskujemo in razvijamo Ekološko solarno oblogo SLK.
V fazi razvoja želimo razviti tehnologijo, ki bi omogočala integracijo tankoslojnih fotovoltaičnih celic na aluminijasto oblogo. Tankoslojne fotovoltaične celice se močno približujejo učinkovitosti klasičnih sončnih panelov. Tanke fotovoltaične celice bodo zaradi relativno nizkih stroškov izdelave kmalu dosegljive širokemu krogu potrošnikov.

Prizadevamo si razviti kvalitetni produkt, povečati tržni delež in stremimo k vodilnemu položaju na trgu. Glavni cilj podjetja, na področju razvoja, je uspešno razviti in predstaviti ter tržiti aluminijasto Ekološko solarno oblogo SLK, tako imenovana aluminijasta strešna in fasadna obloge pokrita s tankoslojnimi fotovoltaičnimi celicami, ki bodo skoraj nevidne.
Montaža Ekološke solarne obloge SLK bo enostavna in ne bo potrebovala dodatnih nosilnih konstrukcij, saj bo 1,00m2 Ekološka solarna obloga SLK tehtala slabih 3,50kg. Distribucija Ekološke solarne obloge SLK doma in v tujini bo zelo enostavna in cenovno ugodna.