Zaposleni

dr. Lidija Honzak

direktorica

general manager

lidija.honzak[@]lui.uni-lj.si

 

Je izkušena managerka, mentorica in coachinja. Izkušnje, ki jih predaja start-upom, črpa med drugim tudi iz lastnih start-upovskih izkušenj. Ustanovila je raziskovalni start-up in skupaj s kolegi iz IJS za francosko podjetje L‘Oreal razvila novo negovalno kozmetiko, ki je bila uspešna na trgu nekaj let.

Doktorirala je na Medicinski fakulteti in diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po doktoratu je ubrala raziskovalno pot. Lidija je med prvimi coachi v Sloveniji z mednarodnim certifikatom coacha za profesionalni razvoj.

Kot prva direktorica je poskrbela za zagon dveh neprofitnih organizacij: javni sklad Ad futura (kasneje Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije) in Ljubljanski univerzitetni inkubator, ki ga vodi še sedaj.

Znanje, ki ga je pridobila kot menedžerka, raziskovalka in lastnica start-upa, zdaj uspešno prenaša na nove generacije mladih podjetnikov. Mentorica in coachinja je bila do sedaj sedmim generacijam, tj. skupno 135 start-upov, od katerih jih je 95 % še vedno na trgu. Ustvarili so že preko 40 milijonov evrov prihodkov, 42 % izmed njih pa deluje tudi na tujih trgih. Start-upi prvih treh generacij imajo že med 15 in 40 zaposlenih. Uspešni so tudi pri pridobivanju investitorjev, saj so doslej skupno prejeli že 19 milijonov evrov investicij.

Skupaj s sodelavci sledi cilju, da bo »drugi Google« prišel iz Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.

Povezava na LinkedIN profil

 

Mrs Lidija Honzak is an experienced manager, mentor and coach. She takes the experience she transfers to start-ups from her own entrepreneur experience. She established a research start-up and with her colleagues from the Jožef Stefan Institute in Ljubljana, they developed a new line of skin care cosmetics for the French company L’Oreal. The line was a success on the market for several years.

She obtained her PhD at the Faculty of Medicine and graduated from the Faculty of Chemistry and Chemical Engineering of the University of Ljubljana. After finishing her PhD, she opted for a career in research. Ms Honzak is one of the first internationally certified coaches for professional development in Slovenia.

As the first director she launched two non-profit organisations: the Slovenian Public Fund AdFutura (which was later expanded into the Slovene Human Resources and Scholarship Fund) and the Ljubljana University Incubator which she still manages today.

She successfully transfers the knowledge she obtained as a manager, researcher and start-up owner to new generations of young entrepreneurs. She mentored and coached seven generations, i.e. 135 start-ups, 95% of which have stayed on the market ever since. They have generated more than € 40 million of revenue and 42% of them do business internationally. Start-ups of the first three generations already employ 15 to 40 employees. They are very successful in attracting investors since they have already received € 19 million of investments in total.

With her colleagues, she pursues the objective that the “second Google” will come from the Ljubljana University Incubator.

Link to LinkedIN profile

 

 


 

Sabina Martinčič

sodelavka na projektih

project assistant

sabina.martincic[@]lui.uni-lj.si

 

Na LUI skrbi za organizacijo dogodkov, oblikovanje programa, koordinacijo aktivnosti, pripravo promocijskega gradiva in promocijo dogodkov. Komunicira in usklajuje aktivnosti z izvajalci dogodkov, udeleženci ter skrbi za zbiranje podatkov in kasnejše analize.

Po izobrazbi magistra grafična inženirka, študij je končala na Naravoslovnotehniški fakulteti, smer Grafične in interaktivne komunikacije. Skrbi za nemoteno komunikacijo, delovanje programov in promocijo dogodkov, ter za vse aktivnosti povezane s tem.

Izkušnje ima na področju izboljšav uporabniške izkušnje, ki jih je pridobila tekom let dela na Telekomu Slovenije, ter grafičnega oblikovanja, tehničnih znanj in trženja, ki jih je pridobila tekom študija, dela ter usposabljanja pri Centru kulture Španski borci in produkcijskem zavodu EN-KNAP.

Povezava na LinkedIN profil

 

On LUI she is responsible for the organization of events, program planning, coordination of activities, preparation of promotional material and promotion of events. She communicates and coordinates activities with contractors, participants and is responsible for data collection and subsequent analysis.

She has a Master’s Degree in graphic engineering at the Faculty of Natural Sciences and Engineering, majoring in Graphic and Interactive Communication. She ensures smooth communication, operation of programs, promotion of events and manages all associated activities.

She has acquired experiences in the field of user experience improvements over the years of work on Telekom Slovenija and also in graphic design, marketing and technical skills, that she attained during the study, through work and as apprentice at the Centre of Culture Španski borci and institution EN-KNAP Productions.

Link to LinkedIN profile

 

 

Želiš biti obveščen o naslednjem dogodku? PRIJAVI SE NA E-NOVICE More

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili