Zmagovalci Rektorjeve nagrade za naj inovacijo UL 2017

NOVO HEADER - brez napisa-page-001 nov png

Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani
za leto 2017 je prejel projekt z naslovom
‘Interaktivna regulacija oblike zazidave’

in podjetniška skupina arhitektov in informatikov, ki je razvila inovativno metodo oblikovanja zazidave za olajšanje dela urbanistov in arhitektov.

4. ekipa_modelur

 

 

NAGRAJENCI REKTORJEVE NAGRADE ZA NAJ INOVACIJO UNIVERZE V LJUBLJANI 2017
1. mestoInteraktivna regulacija oblike zazidave

Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za računalništvo in informatiko

1. Ineraktivna_regulacija_oblike_zazidave

Na fotografiji sta člana podjetniške skupine dr. Jernej Vidmar in Žiga Böhm. (Foto: Foto studio Nora, d. o. o.)

Do leta 2050 se bo po svetu v mesta priselilo 2,4 milijarde ljudi. Ob tem mesta bremenijo nenadne in nepredvidljive tehnološke, ekonomske in družbene spremembe. Zato postaja načrtovanje prostorskega razvoja mest eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov našega stoletja. Običajni instrumenti regulacije zazidave, s katerimi mesta usmerjajo svoj prostorski razvoj, omenjenim trendom namreč že sedaj ne zmorejo več slediti. Zato smo razvili inovativno metodo oblikovanja zazidave, ki statične prostorske načrte spremeni v interaktivni prostor rešitev, znotraj katerega urbanisti hitro oblikujejo množico enakovrednih variant zazidave, ki vse ustrezajo istim regulacijskim določilom. S preizkusom smo dokazali, da je oblikovanje zazidave na predlagani način kar 2,4x hitrejše in celo 4,6x bolj natančno od obstoječih (CAD) rešitev, hkrati pa se za 3,5x zmanjša možnost napak. S predlagano metodo lahko na operativni ravni povečamo prilagodljivost, predvidljivost in preglednost urbanističnega načrtovanja.

 

2. mestoMikro oblagalnik delcev – granul, pelet in mini tablet

Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Institute for Pharmaceutics and Biopharmacy

2. Mikro_oblagalnik_delcev

Ekipa, ki je ustvarila Mikro oblagalnik delcev – granul, pelet in mini tablet. (Foto: Foto studio Nora, d. o. o.)

Skupina je razvila inovativno, prenosno vrtinčnoslojno napravo, imenovano mikro oblagalnik (μFBD), namenjeno oblaganju delcev mikronskih velikosti v gramskih količinah. Napravo je moč postaviti v biološko varno komoro in jo krmiliti brezžično. Unikatna možnost izvedbe procesa oblaganja na nivoju le nekaj gramov (do 20 g) je izjemnega pomena pri začetnih študijah razvoja zdravil, ki vsebujejo ali zelo močno delujoče snovi, snovi, ki so zdravim ljudem toksične in nevarne, in/ali tudi v primerih, ko so učinkovine ali zelo drage ali pa dostopne v omejenih količinah. To omogoča izvedbo večjega števila eksperimentov ob sprejemljivih stroških ter krajši čas raziskav. Lastnosti naprave napovedujejo prodajni potencial tudi v izobraževalnih ustanovah.

 

3. mestoMV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo

Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko

3. MV4HGS

Na fotografiji sta člana podjetniške skupine dr. Žiga Gosar in Tomaž Zavrl. (Foto: Foto studio Nora, d. o. o.)

Uspeh prodaje je odvisen od proizvodov, ki so visoke kvalitete in s svojo estetiko naredijo vtis na kupca. Ti produkti spadajo v avtomobilsko industrijo, elektroniko in industrijo bele tehnike. Izdelali smo prototipno robotsko celico s strojnim vidom za detekcijo napak na površinah z visokim sijajem. Razvili smo sistem za popoln pregled prostorskega plastičnega kosa s površino z visokim sijajem. Dokazali smo: 1. Detekcija in vrednotenje napak na površinah z visokim sijajem. 2. Rešitev za analizo kompleksih površin s topografskimi napakami. 3. Sistem omogoča merjenje in vrednotenje različnih aspektov površinske odbojnosti. 4. Rešitev omogoča človeku podobno vizualno zaznavanje površin. 5. Strojni vid omogoča detekcijo napak v realnem času.

Predstavitev ostalih finalistov in njihovih inovacij je na voljo na povezavi >>

 

RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Ljubljana, 20. aprila 2017 – Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je danes podelil Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2017, podelitev pa je letos potekala v sklopu Konference za inovativne in podjetne. Nagrado za najboljšo inovacijo je prejel projekt z naslovom ‘Interaktivna regulacija oblike zazidave’, sledila pa sta mu projekta ‘Mikro oblagalnik delcev – granul, pelet in mini tablet’ in ‘MV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo’. Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli podporo pri komercializaciji inovacije in denarno nagrado iz Rektorjevega sklada v skupni vrednosti 6000 evrov.

Skupaj z listino in denarno nagrado so inovatorji na prvih treh mestih prejeli še paket izobraževanj Poslovnih angelov in bone LUI za vključitev v članstvo – predinkubacijo. Članstvo v predinkubacijo pa so prejeli tudi ostali finalisti. ABC Accelerator je izbrani ideji – MV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo – podelil 20 svetovalnih ur na področju startup-ov in njihove rasti, Studio Moderna pa je prav vsem finalistom podaril tudi praktične nagrade, ki bodo zagotovo  pomagale vzdrževati inovacijsko kondicijo.

Natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo je potekal že sedmo leto zapored. »Letos so bile vse finalne inovacije zelo uporabne. Imajo velik potencial in so interdisciplinarne. Srečujejo se ljudje iz prakse in raziskovalci na fakultetah. Zdi se, da se ideja po inoviranju znotraj univerze uspešno razvija,« je ob tej priložnosti povedal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik.

Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva Univerza v Ljubljani soustvarja na vseh področjih. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos znanj in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. »Največ inovacij prihaja iz okolja Univerze v Ljubljani. Pri tem pa se zavedamo, da je inovacijski potencial še veliko večji. Prav zato uvajamo različne aktivnosti, med katerimi je tudi Rektorjeva nagrada, ki inovacije še dodatno spodbuja,« je poudarila prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanja Mihalič.

Strokovna komisija je letos izmed 20 ekip, ki je štela 67 tekmovalcev, izbrala sedem finalistov, izmed njih pa tri zmagovalne. »Vsako leto je bolj navdihujoče. Raziskovalci razmišljajo o komercializaciji znanja, kar je še posebej pomembno. V sedmih letih organizacije Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani smo zabeležili skupno 183 prijavljenih idej s skoraj vseh članic Univerze, pri katerih so sodelovali 504 tekmovalci,« je pojasnila direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Univerze v Ljubljani dr. Lidija Honzak ter še dodala, da so člani ekip uspeli komercializirati skoraj 20 % idej.

Letošnji zmagovalci Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani so ob razglasitvi razkrili svoje načrte za prihodnost: »ZDA so trenutno naš največji trg. V maju se bomo v New Yorku udeležili konference, kjer se bomo predstavili. Hkrati smo finalisti z največ doseženimi točkami na tekmovanju Start-up Slovenija,« je povedal vodja zmagovalne ekipe dr. Jernej Vidmar in dodal: »Sicer pa se bomo zdaj manj udeleževali tekmovanj in se bolj posvetili razvoju ideje.«

 

Medijske objave o podelitvi, zmagovalcih in finalistih:

24.ur.com     radioprvi.rtvslo.si     student.si     24ur.com     dnevnik.si

 

POTEK NATEČAJA

Natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, ki ga organizira Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, predstavlja spodbudo za trženje vseh tehnoloških in netehnoloških inovacij ter inovativnih podjetniških idej, nastalih na Univerzi v Ljubljani. Namen natečaja je, da spodbudi inovativne posameznike, da svoje inovacije komercializirajo – bodisi v obliki lastnega podjetja bodisi v kakšni drugi obliki (npr. v obliki patenta).

V letošnjem letu se je na tekmovanje prijavilo 20 projektnih skupin, katerih člani prihajajo s 13 članic Univerze v Ljubljani. Med prijavljenimi inovacijami so bili tako produkti, ki so namenjeni širokemu trgu kupcev in jih lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju, kot tudi  zelo specifične rešitve za posamezna področja zdravstva, elektrotehnike in drugih naravoslovnih znanosti.

Vsi prijavljeni so se lahko udeležili delavnic, na katerih so spoznavali sodobne pristope v podjetništvu, ki so jim bili v pomoč pri pripravi poslovnih modelov in izdelavi poslovnih načrtov. Spoznali so lean metodologijo in ugotovili, kako svojo idejo testirati ter kako pridobiti pomembne informacije s trga. Podučili so se o upravljanju z intelektualno lastnino in se temeljito pripravili na kratko ter učinkovito predstavitev svoje ideje.

Izborni postopek je potekal v dveh fazah. Najprej je strokovna komisija, ki so jo sestavljali dr. Lidija Hoznak, mag. Primož Kunaver in prof. dr. Tanja Mihalič, izbrala sedem finalistov. Predstavitve in izbor so potekali 27. in 28. marca v prostorih Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. V prostorih Univerze v Ljubljani pa je 20. aprila potekal izbor finalistov s strani 18 članske razširjene komisije.

 

Galerije s podelitve (vse fotografije: Foto studio Nora, d. o. o.):

 

 

PREDSTAVITEV KOMISIJE

TMProf. dr. Tanja Mihalič je prorektorica Univerze v Ljubljani in redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vodja mednarodnega skupnega programa Erasmus mundus European Master in Tourism Management in vodja Instituta za turizem. Aktivno sodeluje v slovenskih in mednarodnih organizacijah, med drugim kot ekspert evalvator in svetovalec pri Evropski komisiji ter kot izvoljena članica  Svetovnega komiteja  za Etiko v turizmu pri Združenih narodih. Za delo na področju visokošolskega izobraževanja je leta 2011 prejela Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne znanstvene dosežke. Pri svojem delu stalno povezuje raziskovalno in pedagoško delo s podjetji in organizacijami v profitnem in neprofitnem sektorju.

 

LHDr. Lidija Honzak  je izkušena managerka, mentorica in coachinja. Doktorirala je na Medicinski fakulteti in diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po doktoratu je ubrala raziskovalno pot. Izkušnje, ki jih predaja start-upom, črpa med drugim tudi iz lastnih start-upovskih izkušenj. Ustanovila je raziskovalni start-up in skupaj s kolegi iz IJS za francosko podjetje L‘Oreal razvila novo negovalno kozmetiko, ki je bila uspešna na trgu nekaj let. Sedaj kot mentorica mladim podjetjem sledi cilju, da bo »drugi Google« prišel iz Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.

 

PKMag. Primož Kunaver ima večletne izkušnje s poslovnim svetovanjem na področju racionalizacije in optimizacije, strateškega svetovanja in analiz in pridobivanja sredstev za razvojne projekte. Deluje tudi kot svetovalec visoko tehnološkim start-up podjetjem, svetuje na področju prenosa razvojno raziskovalnih dosežkov na svetovno tržišče ter pri ustanavljanju raziskovalno razvojnih spin-off in spin-out podjetij. Razen tega je tudi sam inovator ter deluje na področju tehnološkega razvoja.

 

Razširjeno strokovno komisijo so sestavljali predstavniki investitorjev, podpornih inštitucij, podjetniki in gospodarstveniki: Branko Drobnak (Poslovni angeli Slovenije), Dada Jerovšek (Kaval group), Dušan Olaj (Duol), Borut Potočnik (30Lean), Tatjana Fink (Demt), Miha Valentinčič (Petrol), Tonja Avsenik (AmCham), Tanja Mohorič (Hidria), Franc Vidic (Gea College), Tanja Golčman (ABC Accelerator), mag. Jože Torkar (Petrol), Andraž Štalec (Red Orbit), Samo Roš (Lek), Igor Mekjavič (Inštitut Jožef Štefan), mag. Andrej Muževič (Interbora), dr. Lidija Honzak (LUI), dr. Marijan Leban (Univerza v Ljubljani) in mag. Primož Kunaver (Primum d.o.o.).

 

Merila za ocenjevanje so bila:

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni izplen,
 • velikost tržnega potenciala,
 • Izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost tima za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kvalitete življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • predstavitev skupine na intervjuju.

 

 

GLAVNI SPONZORJI

Petrol_LOGO_Slogan_Vertical_RGB.png-spletna stran

gen-i logo_7708C_VEKTOR

 

 

SPONZORJI FINALISTOV

Sponzorji finalistov n

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si

ŽELIŠ BITI NA TEKOČEM?

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili

Podobne vsebine