Zmagovalci Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2018

Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani

za leto 2018 je prejel projekt

“Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin”

in podjetniška skupina strokovnjakov s Fakultete za farmacijo, Biotehniške fakultete in Kemijskega inštituta, ki je razvila nov način zaščite pred propadanjem ekonomsko najbolj pomembnih rastlin.

Novi načini varovanja 1 HD

 

NAGRAJENCI REKTORJEVE NAGRADE ZA NAJ INOVACIJO UNIVERZE V LJUBLJANI 2018

 

1. mesto – Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin

Foto: osebni arhiv

Člani podjetniške skupine: dr. Vesna Hodnik, dr. Izidor Sosič, dr. Katja Pirc, dr. Irena Hreljac, David Fabjan, prof. dr. Gregor Anderluh

Škodljivi mikrobi povzročajo bolezni zelenjave v vseh fazah rasti in med transportom. Mnogi kot orožje za lažji napad in širjenje po rastlinah izločajo proteine NLP. Sedanja zaščitna sredstva prodrejo v mikrob in delujejo na celične procese, ki so skupni vsem živim bitjem, zato so potencialno strupena za ostale organizme. Naše odkritje temelji na popolnoma novem pristopu za zaščito ekonomsko najpomembnejših rastlin, kot sta krompir in paradižnik. Našli smo spojine, ki se vežejo neposredno na NLP-je, onemogočijo njihovo delovanje in preprečijo propad rastlin. Izum je rezultat desetletja prebojnih znanstvenih raziskav, katerih rezultate smo objavili v najprestižnejši znanstveni reviji Science. Izum smo zaščitili v mednarodni patentni prijavi.


2. mesto – ALi-mAb kromatografija

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Člani podjetniške skupine: asist. Nika Kruljec, doc. dr. Tomaž Bratkovič, asist. dr. Peter Molek, izr. prof. dr. Mojca Lunder (Fakulteta za farmacijo).

Monoklonska protitelesa sodijo med najbolj zapletena biološka zdravila, zato je njihovo pridobivanje izjemno zahtevno in povezano z visokimi stroški. Skupina je razvila alternativno kromatografsko platformo za izolacijo in čiščenje protiteles, osnovano na uporabi strukturno preprostih peptidov. Odkriti peptidni ligandi (vezalci) iz kompleksnih zmesi, kakršno je celično gojišče, selektivno zajamejo protitelesa, medtem pa ostale komponente in nečistote učinkovito speremo. Inovacija predstavlja za farmacevtsko industrijo možnost stroškovno učinkovitejšega pridobivanja protiteles. Kromatografska kolona na osnovi inovativnih ligandov ima daljšo življenjsko dobo od trenutno uveljavljenih, sam proces čiščenja pa poteka v pogojih, ki ohranjajo integriteto biološke učinkovine. Razvita tehnologija predstavlja izjemen potencial za pridobivanje učinkovitejših, varnejših in dostopnejših bioloških zdravil.


3. mesto -Hibridna toplotna naprava

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Člana podjetniške skupine: asist. dr. Andrej Žerovnik, doc. dr. Jaka Tušek (Fakulteta za strojništvo)

Brez hlajenja in ogrevanja si življenja ne znamo več predstavljati. Še več, potrebe po hlajenju in klimatizaciji se bodo zaradi hitrega razvoja manj razvitih držav in globalnega segrevanja ozračja še drastično povečale, najbolj razširjena tehnologija hlajenja, t.j. parno-kompresorska tehnologija, pa je stara, relativno neučinkovita in še vedno ekološko sporna. Najina inovacija – hibridni sistem hlajenja/ogrevanja – združuje klasično, parno-kompresorsko tehnologijo ter elastokalorično tehnologijo, ki po ocenah številnih strokovnjakov, kaže največji potencial kot hladilna/ogrevalna tehnologija prihodnosti. Uvedba hibridnega sistema obeta višje izkoristke, dopušča nižje moči parno-kompresorskega sistema, kar posledično predstavlja manjšo porabo energije in okolju neprijaznih hladiv ter omogoča postopno uvajanje »zelene« alternativne tehnologije elastokaloričnega hlajenja/ogrevanja.

Predstavitev ostalih finalistov in njihovih inovacij je na voljo na povezavi >>

 

RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

 

Ljubljana, 25. aprila 2018 – Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, je danes podelil Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2018. Avtorji vseh treh zmagovalnih inovacij so prejeli denarno nagrado iz Rektorjevega sklada v skupni vrednosti šest tisoč evrov, ekskluzivno članstvo v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju in podporo pri komercializaciji inovacije.

Foto: studio Nora, d.o.o.

Foto: studio Nora, d.o.o.

Natečaj Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerza v Ljubljani že več let poteka v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem in je odlična spodbuda za študente in zaposlene Univerze v Ljubljani, da s svojimi inovacijami vstopijo na trg in idejo komercializirajo. Z natečajem pripomoremo k ustvarjanju odličnosti in kakovosti Univerze v Ljubljani, ki se že več let zapored uvršča med najboljše univerze na svetu. »Ta podatek ni zanemarljiv, kajti kmalu, natančneje 3. decembra 2019, bomo slovesno obeležili stoletnico delovanja Univerze v Ljubljani, najstarejše in največje visokošolske in znanstvenoraziskovalne ustanove v Sloveniji. Takrat bomo na vse naše dosežke, ki smo jim bili priča v tem času, še posebej ponosni. Mednje sodi tudi današnji dogodek,« je ob tej priložnosti povedal rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič.

»Zelo pester nabor prijav skozi leta jasno kaže, da se odlične ideje rojevajo in razvijajo na vseh področjih delovanja univerze: v tehniki, naravoslovju, družboslovju, pa tudi v humanistiki in umetnosti. Z oblikovanjem inovacijskega ekosistema, katerega del je tudi Ljubljanski univerzitetni inkubator, želimo v prihodnje še bolj aktivno spodbuditi prenos znanja iz akademskega sveta v poslovno prakso,« je v svojem nagovoru poudarila prorektorica Univerze v Ljubljani, prof. dr. Tanja Dmitrović.

Prva podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani je potekala leta 2010.

»Kar 210 inovacij se je v tem času potegovalo za nagrado in nekaj manj kot dvajset odstotkov je takšnih, ki jim je tudi uspelo priti na trg,«

je povedala direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, dr. Lidija Honzak. Za letošnjo nagrado se je potegovalo 27 projektov. Strokovna komisija je izbrala osem finalistov in izmed njih tri zmagovalne. Med člani ekip je trideset odstotkov žensk in kot pravi dr. Honzak, je želja, da se v prihodnje ta delež dvigne na petdeset odstotkov.

Da Univerza v Ljubljani aktivno podpira in vzpodbuja prenos znanja v gospodarstvo, je potrdil tudi predstavnik lanskoletne zmagovalne ekipe natečaja za Rektorjevo nagrado dr. Jernej Vidmar, ki je s svojo skupino razvil interaktivno regulacijo oblike zazidave: »Veseli me, da se pomembnosti prenosa znanja iz akademskega v poslovni svet zaveda tudi Univerza v Ljubljani, kar se v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem izkazuje ravno v tekmovanju za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo.«

Letošnja zmagovalna inovacija Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin je že požela mednarodno pozornost.

»Ta nagrada je veter v hrbet, ki nam bo pomagal na nadaljnji poti,«

je dejal član zmagovalne skupine doc. dr. Izidor Sosič. »Za našo inovacijo sta se zanimali že dve podjetji iz tujine, eno iz Nemčije in eno iz Belgije. Glede na to, da je gre za novo skupino tarč, na katero se lahko usmerimo v boju proti rastlinskim škodljivcem, je zanimanje sorazmerno veliko,« je povedal prof. dr. Gregor Anderluh, tudi član zmagovalne ekipe.

ČESTITKE VSEM NAGRAJENCEM!

ŽELIŠ BITI NA TEKOČEM?

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili

Podobne vsebine