Znani finalisti za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo 2017!

NOVO HEADER - brez napisa-page-001 nov png

Prijave na natečaj »Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani« so se uspešno zaključile. Prejeli smo 20 vlog, ki so ustrezale razpisnim kriterijem in izbrali sedem finalistov. Razglasitev zmagovalcev bo v četrtek, 20. aprila 2017, na Univerzi v Ljubljani, v sklopu celodnevne Konference za inovativne in podjetne.

 

Člani projektnih skupin prihajajo s 13 članic Univerze v Ljubljani. To so: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za medije, Fakulteta za strojništvo, Medicinska fakulteta, Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta in Zdravstvena fakulteta.

Vsi prijavljeni so se lahko udeležili delavnic, na katerih so spoznavali sodobne pristope v podjetništvu, ki so jim bili v pomoč pri pripravi poslovnih modelov in izdelavi poslovnih načrtov. Spoznali so lean metodologijo in ugotovili, kako svojo idejo testirati ter kako pridobiti pomembne informacije s trga. Podučili so se o upravljanju z intelektualno lastnino in se temeljito pripravili na kratko ter učinkovito predstavitev svoje ideje.

Komisija za izbor Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, ki so jo sestavljali dr. Lidija Honzak (direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja), prof. dr. Tanja Mihalič (prorektorica Univerze v Ljubljani), mag. Primož Kunaver (direktor podjetja za poslovno svetovanje Primum d.o.o.), je izbrala sedem finalistov, ki bodo v četrtek, 20. aprila 2017 svoje ideje predstavili mentorjem iz gospodarstva, investitorjem, start-up podjetnikom ter predstavnikom državnih inštitucij.

Slovesna razglasitev zmagovalcev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani bo v četrtek, 20. aprila 2017, ob 17. uri, na Univerzi v Ljubljani.

 

Finalisti so:
Mikro oblagalnik delcev – granul, pelet in mini tablet

1. uFBD

Člani podjetniške skupine: izr. prof. dr. Rok Dreu, dr. Rok Šibanc, Gregor Ratek, abs. farm., Jure Korber, abs. str., Timotej Ratek, abs. str., Jure Štojs, štud. elekt., Žan Jelen, štud. rač., Domen Kitak, mag.farm., prof. dr. Stanko Srčič (Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Institute for Pharmaceutics and Biopharmacy)

Skupina je razvila inovativno, prenosno vrtinčnoslojno napravo, imenovano mikro oblagalnik (μFBD), namenjeno oblaganju delcev mikronskih velikosti v gramskih količinah. Napravo je moč postaviti v biološko varno komoro in jo krmiliti brezžično. Unikatna možnost izvedbe procesa oblaganja na nivoju le nekaj gramov (do 20 g) je izjemnega pomena pri začetnih študijah razvoja zdravil, ki vsebujejo ali zelo močno delujoče snovi, snovi, ki so zdravim ljudem toksične in nevarne, in/ali tudi v primerih, ko so učinkovine ali zelo drage ali pa dostopne v omejenih količinah. To omogoča izvedbo večjega števila eksperimentov ob sprejemljivih stroških ter krajši čas raziskav. Lastnosti naprave napovedujejo prodajni potencial tudi v izobraževalnih ustanovah.

 

 

Pulsus – pametni obliž

2. Pulsus

Člani podjetniške skupine: Simon Rekanovič, Mitja Breznik, Marko Mikša, Miha Breznik (Medicinska fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko)

Projekt Pulsus Inštituta za razvoj digitalnega zdravja Viverius predstavlja sistem za zgodnje odkrivanje nastanka srčno žilnih bolezni (SŽB). SŽB so vodilni razlog za znižanje kvalitete življenja, visoko invalidnost in smrtnost. Zgodnje odkrivanje in prepoznava dejavnikov tveganja največ pripomorejo k zmanjšanju in preprečevanju bolezni. Razvili smo sistem in postopek za zgodnjo prepoznavo dejavnikov tveganja za nastanek SŽB, ki bo olajšal delo v ambulantah in klinično odločanje zdravnika. Telesni senzor in bazna postaja olajšata prepoznavo in analizo kazalnikov bolezni in omogočata uvedbo preventivnega zdravljenja leta pred nastopom klinične slike. Sistem Pulsus v preventivi bo bolniku omogočal daljše, kvalitetnejše življenje in boljše zdravljenje.

 

 

Jajčkomat: Samopostrežni avtomat za prodajo kokošjih jajc

3. Jajčkomat

Člani podjetniške skupine: Matjaž Jenko, doc. dr. Gorazd Karer, Martin Rojc (Fakulteta za elektrotehniko)

Jajčkomat je samopostrežni avtomat za prodajo kokošjih jajc. Pomembno je, da avtomat ohranja konstantno temperaturo, ki je zakonsko določena za hranjenje jajc, ter da se pri poteku nakupa jajca ne razbijejo. Jajčkomat smo nadgradili s sistemom za obveščanje, ki nas v primeru, da se en izmed nivojev sprazni o tem obvesti preko SMS-a oz. elektronske pošte. Pod blagovno znamko Jajčkomat želimo prodajati izključno kokošja jajca iz domače pašne reje. Trenutno je testni Jajčkomat postavljen na Jenkovi kmetiji, ki je na Potoku pri Komendi, kasneje pa želimo Jajčkomate postaviti tudi na druge lokacije po Sloveniji, s čimer bi imeli potrošniki dostop do domačih kokošjih jajc štiriindvajset ur na dan vse dni v letu. (https://www.facebook.com/jajckomat/)

 

 

Interaktivna regulacija oblike zazidave

Člani podjetniške skupine: dr. Jernej Vidmar, Žiga Böhm, dr. Martin Vuk, Žiga Stopinšek, mag. inž. rač in inf. (Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za računalništvo in informatiko)

Do leta 2050 se bo po svetu v mesta priselilo 2,4 milijarde ljudi. Ob tem mesta bremenijo nenadne in nepredvidljive tehnološke, ekonomske in družbene spremembe. Zato postaja načrtovanje prostorskega razvoja mest eden izmed najpomembnejših razvojnih izzivov našega stoletja. Običajni instrumenti regulacije zazidave, s katerimi mesta usmerjajo svoj prostorski razvoj, omenjenim trendom namreč že sedaj ne zmorejo več slediti. Zato smo razvili inovativno metodo oblikovanja zazidave, ki statične prostorske načrte spremeni v interaktivni prostor rešitev, znotraj katerega urbanisti hitro oblikujejo množico enakovrednih variant zazidave, ki vse ustrezajo istim regulacijskim določilom. S preizkusom smo dokazali, da je oblikovanje zazidave na predlagani način kar 2,4x hitrejše in celo 4,6x bolj natančno od obstoječih (CAD) rešitev, hkrati pa se za 3,5x zmanjša možnost napak. S predlagano metodo lahko na operativni ravni povečamo prilagodljivost, predvidljivost in preglednost urbanističnega načrtovanja.

 

 

MV4HGS – Strojni vid za detekcijo napak na površinah z visoko odbojnostjo

5. MV4HGS

Člani podjetniške skupine: dr. Žiga Gosar, Andraž Škoda, Tomaž Zavrl (Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko)

Uspeh prodaje je odvisen od proizvodov, ki so visoke kvalitete in s svojo estetiko naredijo vtis na kupca. Ti produkti spadajo v avtomobilsko industrijo, elektroniko in industrijo bele tehnike. Izdelali smo prototipno robotsko celico s strojnim vidom za detekcijo napak na površinah z visokim sijajem. Razvili smo sistem za popoln pregled prostorskega plastičnega kosa s površino z visokim sijajem. Dokazali smo: 1. Detekcija in vrednotenje napak na površinah z visokim sijajem. 2. Rešitev za analizo kompleksih površin s topografskimi napakami. 3. Sistem omogoča merjenje in vrednotenje različnih aspektov površinske odbojnosti. 4. Rešitev omogoča človeku podobno vizualno zaznavanje površin. 5. Strojni vid omogoča detekcijo napak v realnem času.

 

 

Stenska tipanka

Stenska tipanka - skupno

Člani podjetniške skupine: izr. prof. dr. Raša Urbas, prof. dr. Urška Stankovič Elesini, doc. dr. Aksinja Kermauner, doc. dr. Mitja Reichenberg (Naravoslovnotehniška fakulteta)

Ostali sodelujoči pri projektu: izr. prof. dr. Elena Fajt, Katja Grčman, doc. dr. Jerneja Herzog, Daša Hrvacki, Lucija Jankovec, Lucija Magajna, Alenka More, Neža Pavrič, Nataša Qualizza, Marička Stakne, Lucija Stakne in strokovnjaki Centra IRIS (Naravoslovnotehniška fakulteta – UL, Pedagoška fakulteta UM, Center IRIS)

Stenska tipanka je večnamenski didaktični učni pripomoček, ki omogoča kreativen, inovativen in edinstven način poučevanja slepih in slabovidnih otrok in mladine, hkrati pa učinkovito služi tudi izobraževanju odraslih, strokovnjakov, pedagogov in študentov z različnih področij. Stenska tipanka uporabnike ponese v svet pravljice, skozi katero ob domiselnih didaktičnih igrah, zgodbi in ugankah uči različne vsakdanje spretnosti (npr. zapenjanje gumbov in vezalk) nadgrajuje finomotoriko, omogoča 3D tipno zaznavo in strukturno prepoznavo površine in prepoznavanje brajice in latinice. Z vpetimi zvočnimi strukturami v obliki govora, pripovedovanja in petja uči memorizacije, eholokacije in razumevanja vsebine. Zaradi specifičnosti poučevanja in omejenih možnosti upodobitve je prenos znanja slepim in slabovidnim velikokrat žal omejen zgolj na inovativnost in spretnost posameznega učitelja. Zato predstavlja stenska tipanka ogromen napredek in trenutno nima konkurence na tržišču tako doma kot v tujini.

 

 

Metoda za slikovno določevanje energijske reže fotonapetostnih modulov

7. Metoda za slik. d.

Člani podjetniške skupine: dr. Matevž Bokalič, prof. dr. Marko Topič, dr. Bart E. Pieters, dr. Andreas Gerber, prof. dr. Uwe Rau (Fakulteta za elektrotehniko, raziskovalni center Forschungszentrum Jülich)

Raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Forschungszentrum Jülich-a smo zaznali lateralne spremembe energijske reže CIGS tankoplastnih fotonapetostnih modulov in razvili inovativno slikovno metodo za njeno določevanje. Energijska reža fotonapetostnih modulov določa, kolikšen del svetlobe modul pretvori v električno energijo, njene lateralne spremembe pa negativno vplivajo na izkoristek modulov. Razvita metoda omogoča, da vrednost energijske reže po celotni površini modula izmerimo hitro in nedestruktivno. Metoda omogoča meritve kvalitete proizvodnje v realnem času, na podlagi rezultatov pa lahko proizvajalci odpravijo pomanjkljivosti proizvodnega procesa ter izdelajo bolj homogene in bolj učinkovite fotonapetostne module.

 

 

Čestitamo!

 

 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si

ŽELIŠ BITI NA TEKOČEM?

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili

Podobne vsebine