Znani so finalisti za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo 2018!

 

Prijave na natečaj za “Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2018” so se sredi marca uspešno zaključile – prejeli smo 27 vlog, ki so ustrezale vsem razpisnim kriterijem. Izbranih je bilo 8 finalistov, ki pa jih čaka še predstavitev pred širšo komisijo.

Razglasitev zmagovalcev bo v sredo, 25. aprila 2018, na Univerzi v Ljubljani. Trem najbolj prodornim idejam bo rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič, podelil priznanja in nagrade.

Člani projektnih skupin prihajajo s 16 članic Univerze v Ljubljani – Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za farmacijo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko, Fakultete za socialno delo, Fakultete za strojništvo, Fakultete za upravo, Filozofske fakultete, Medicinske fakultete ter Naravoslovnotehniške fakultete.

Vsi prijavljeni so se lahko udeležili serije štirih delavnic, na katerih so spoznavali sodobne pristope v podjetništvu ter ugotavljali, kako bolje strukturirati svoje poslovne ideje. Dobili so informacije, na kakšen način se lotiti trga, kako izvesti raziskavo ter kako interpretirati rezultate. Podučili pa so se tudi o upravljanju z intelektualno lastnino in se temeljito pripravili na učinkovito predstavitev svoje ideje pred občinstvom.

Komisija za izbor Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani, ki so jo sestavljali dr. Lidija Honzak (direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja), red. prof. dr. Tanja Dmitrović (prorektorica Univerze v Ljubljani za področje prenosa znanja) in mag. Primož Kunaver (direktor podjetja za poslovno svetovanje Primum, d.o.o.), je izbrala osem finalistov, ki bodo v četrtek, 19. aprila 2018 svoje ideje predstavili mentorjem iz gospodarstva, investitorjem, start-up podjetnikom ter predstavnikom državnih inštitucij. Ti bodo kot predstavniki razširjene komisije glasovali in tako izbrali tri zmagovalce natečaja.

Slovesna razglasitev in podelitev nagrad zmagovalcem natečaja za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani bo v sredo, 25. aprila 2018 na Univerzi v Ljubljani.

 

Finalisti letošnjega natečaja so:

 

Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin

Novi načini varovanja najpomembnejših kulturnih rastlin

Člani podjetniške skupine: dr. Vesna Hodnik, dr. Izidor Sosič, dr. Katja Pirc, dr. Irena Hreljac, David Fabjan, prof. dr. Gregor Anderluh (Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Kemijski inštitut).

Škodljivi mikrobi povzročajo bolezni zelenjave v vseh fazah rasti in med transportom. Mnogi kot orožje za lažji napad in širjenje po rastlinah izločajo proteine NLP. Sedanja zaščitna sredstva prodrejo v mikrob in delujejo na celične procese, ki so skupni vsem živim bitjem, zato so potencialno strupena za ostale organizme. Naše odkritje temelji na popolnoma novem pristopu za zaščito ekonomsko najpomembnejših rastlin, kot sta krompir in paradižnik. Našli smo spojine, ki se vežejo neposredno na NLP-je, onemogočijo njihovo delovanje in preprečijo propad rastlin. Izum je rezultat desetletja prebojnih znanstvenih raziskav, katerih rezultate smo objavili v najprestižnejši znanstveni reviji Science. Izum smo zaščitili v mednarodni patentni prijavi.

 

ALi-mAb kromatografija

ALi-mAb_photo

Člani podjetniške skupine: asist. Nika Kruljec, asist. dr. Peter Molek, izr. prof. Mojca Lunder, doc. dr. Tomaž Bratkovič (Fakulteta za farmacijo).

Monoklonska protitelesa sodijo med najbolj zapletena biološka zdravila, zato je njihovo pridobivanje izjemno zahtevno in povezano z visokimi stroški. Skupina je razvila alternativno kromatografsko platformo za izolacijo in čiščenje protiteles, osnovano na uporabi strukturno preprostih peptidov. Odkriti peptidni ligandi (vezalci) iz kompleksnih zmesi, kakršno je celično gojišče, selektivno zajamejo protitelesa, medtem pa ostale komponente in nečistote učinkovito speremo. Inovacija predstavlja za farmacevtsko industrijo možnost stroškovno učinkovitejšega pridobivanja protiteles. Kromatografska kolona na osnovi inovativnih ligandov ima daljšo življenjsko dobo od trenutno uveljavljenih, sam proces čiščenja pa poteka v pogojih, ki ohranjajo integriteto biološke učinkovine. Razvita tehnologija predstavlja izjemen potencial za pridobivanje učinkovitejših, varnejših in dostopnejših bioloških zdravil.

 

Viverius Izobraževanja

Viverius slika

Člani podjetniške skupine: Simon Rekanovič, Anej Skočir, dr. med., Rok Ivartnik, univ. dipl. ing. tel., Neli Pantner, Zdenka Koželj Rekanovič, dr. med, spec. spl. med. (Medicinska fakulteta, Fakulteta za varnostne vede UM)

Pri Viverius Izobraževanjih pripravljamo strokovna spletna medicinska izobraževanja, s katerimi povečujemo dostopnost do vseživljenjskega izobraževanja zdravnikov, študentov medicine in pripravnikov. Poleg praktične uporabnosti naših izobraževanj tudi zmanjšujemo porabo denarja in časa za udeležbo na klasičnem izobraževanju ter kot najbolj pomembno – izboljšujemo varnost bolnikov. Predstavljamo uradno akreditirano storitev spletnega strokovnega izobraževanja za zdravnike v živo. Delavnice potekajo v obliki spletnega konferenčnega klica, kjer udeleženci pod vodstvom strokovnega sodelavca rešujejo primere iz resnične vsakodnevne prakse. Do sedaj smo izvedli že preko 65 izobraževanj, v letu 2018 pa načrtujemo veliko sprememb, s katerimi bomo še izpopolnili naše storitve in dodatno povečali vsakodnevno uporabnost in dostopnost.

 

Hibridna toplotna naprava

Hibridna toplotna obdelava slika

Člana podjetniške skupine: asist. dr.  Andrej Žerovnik, doc. dr. Jaka Tušek (Fakulteta za strojništvo)

Brez hlajenja in ogrevanja si življenja ne znamo več predstavljati. Še več, potrebe po hlajenju in klimatizaciji se bodo zaradi hitrega razvoja manj razvitih držav in globalnega segrevanja ozračja še drastično povečale, najbolj razširjena tehnologija hlajenja, tj. parno-kompresorska tehnologija, pa je stara, relativno neučinkovita in še vedno ekološko sporna.

Najina inovacija – hibridni sistem hlajenja/ogrevanja – združuje klasično, parno-kompresorsko tehnologijo ter elastokalorično tehnologijo, ki po ocenah številnih strokovnjakov, kaže največji potencial kot hladilna/ogrevalna tehnologija prihodnosti. Uvedba hibridnega sistema obeta višje izkoristke, dopušča nižje moči parno-kompresorskega sistema, kar posledično predstavlja manjšo porabo energije in okolju neprijaznih hladiv ter omogoča postopno uvajanje »zelene« alternativne tehnologije elastokaloričnega hlajenja/ogrevanja.

 

Influee – influencer marketing platforma

 

Člani podjetniške skupine: Urban Cvek, Sebastjan Novinšek Jelovšek (Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za upravo)

Influee je influencer marketing platforma. Povezuje oglaševalce z osebami, ki imajo na socialnih omrežjih veliko število sledilcev, tako imenovanimi influencerji. Podjetje ustvari marketinško kampanjo tako, da izbere svoje ciljno občinstvo. Na podlagi tega platforma izbere influencerje, katerih sledilci spadajo v izbrano občinstvo kampanje. Oglaševalci lahko preko dashboarda spremljajo potek kampanje, kar jim omogoča hkratno sodelovanje z desetinami influencerjev. Platforma se osredotoča na mikro influencerje, ki imajo od 10 do 100 tisoč sledilcev, saj so njihova občinstva zelo nišna. Influee deluje kot oglaševalska agencija, vendar veliko bolj učinkovito, saj so odločitve podprte s strojnim učenjem in algoritmi za analizo omrežja.

 

PeltieCool

PeltieCool grafika

 

 Člani podjetniške skupine: Griša Grigorij Prinčič, Simon Sovič, Gabrijel Prinčič, Benjamin Timotej Bela (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, FGPA UM, Univerza v Pragi (Dizajn), FERI UM).

Raziskovalci izvajajo reakcije pri zelo kontroliranih pogojih. Temperatura je eden izmed najpomembnejših parametrov, ki jo je potrebno nadzorovati z veliko natančnostjo, hkrati pa bi naj naprave obsegale tudi široko območje temperatur. Take aparature so drage (100.000 $) hkrati pa nam ne ponujajo kompatibilnosti z obstoječo laboratorijsko opremo. Skupina PeltieCool je razvila preprost, predvsem pa cenovno dostopen reakcijski sistem za laboratorije. Omogoča hlajenje in gretje ter natančen nadzor in beleženje temperaturnih parametrov, hkrati pa je kompatibilen z obstoječo laboratorijsko opremo. Z razvojem ideje bi ekipa PeltieCool želela pripeljati tehnologijo dragih reaktorjev masam znanstvenikov v majhnih in srednje velikih laboratorijih.

 

Kompakten vgrajeni sistem za nadzor dostopa na osnovi razpoznavanja šarenice

Kompakten vgrajeni photo

 

Član podjetniške skupine: mag. Damjan Zadnik, univ. dipl. ing. el. (Fakulteta za elektrotehniko).

Damjan Zadnik iz »start-up« podjetja IRETEC d.o.o. (www.iretec.eu) razvija kompakten sistem identifikacije na osnovi razpoznavanja očesne šarenice. Razvoj poteka v okviru njegovega doktorskega študija na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, pod mentorstvom prof. dr. Andreja Žemve in s podporo Laboratorija za načrtovanje integriranih vezij. Konkurenčna prednost inovacije je v kompaktnem in funkcionalno prilagodljivem vgradnem modulu, ki temelji na visoki stopnji integracije in optimizacije vgrajene programske ter aparaturne opreme. Integracija inovacije v pametna vrata stanovanj, hiš in podjetij, omogoča, da ključe in kartice nadomesti naš pogled proti vratom.

 

Interaktivna kolesarska igra Simathlon in gamingbike nastavek

Simathlon photo

Člana podjetniške skupine: Janez Dobnikar in Primož Zorko dipl. inž. multimedije (Filozofska fakulteta Ljubljana, IAM).

Interaktivna kolesarska igra Simathlon je sodobna multimedijska rešitev, temelječa na konceptu »exergaming« (videovadba, vadba in igra). Z našo aktivnostjo in kolesarjenjem po izdelanih virtualnih pokrajinah nadzorujemo potek same igre in kolesarjev v njej. Interaktivna kolesarska igra Simathlon v kombinaciji z nekatero že obstoječo športno opremo skrbi za zdravje in dobro počutje uporabnikov, rešuje problem nezadostnega gibanja in nekaterih sorodnih bolezni (srčno-žilne bolezni, debelost), ob tem pa skrbi tudi za motivacijo, druženje in zabavo uporabnikov. Nezanemarljiva je tudi tekmovalna komponenta. Obetavni rezultati že potrjujejo, da smo na pravi poti.

Vsem finalistom iskreno čestitamo!

ŽELIŠ BITI NA TEKOČEM?

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili

Podobne vsebine