Novice

7. mednarodna Konferenca o prenosu tehnologij!

Vljudno vabimo na 7. mednarodno Konferenco o prenosu tehnologij, ki jo Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ”Jožef Stefan” organizira v sodelovanju z dogodkom Dan inovativnosti 2014 Gospodarske zbornice Slovenije 17. septembra 2014 v Kongresnem centru Brdo, na Brdu pri Kranju. Glavni cilj konference je povečati zavedanje in izmenjavo znanj in izkušenj o procesih prenosa tehnologij in inovacij v gospodarsko izrabo ter njihovi nujnosti.

Na konferenci bomo podelili nagrado za inovacijo z največjim komercialnim potencialom po izboru investitorjev v višini 2000 EUR. LEPO VABLJENI K PRIJAVI!

Dodatne informacije o konferenci, izboru kandidatov za nagrado in pogojih za sodelovanje so dostopne v priponki ter na spletni strani konference. LEPO VABLJENI K REGISTRACIJI! 

100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“

Evropska komisija je danes napovedala 100 milijonov evrov vreden instrument „Hitra pot do inovacij“ (Fast Track to Innovation – FTI) in pet nagrad za inovacije v okviru Obzorja 2020, programa EU za raziskave in inovacije. Gre za pobudi, ki poudarjata prizadevanja za podporo inovacijam v Evropi.

Instrument FTI je namenjen podpiranju evropskega gospodarstva z zagotavljanjem nepovratnih sredstev za inovativna podjetja in organizacije, da bodo s svojimi dobrimi idejami lažje prodrla na trg. Prijave konzorcijev treh do petih organizacij bo mogoče pošiljati od januarja 2015, sodeluje pa lahko vsak pravni subjekt s sedežem v EU ali v državi, pridruženi programu Obzorje 2020.

Natečaji za pet nagrad za tehnološke preboje z velikim pomenom za družbo se bodo začeli konec leta 2014 in v začetku leta 2015. Nagrade v vrednosti 6 milijonov EUR zajemajo tri različna tematska področja raziskav: zdravje (nagrada za zmanjšanje uporabe antibiotikov, nagrada za preverjanje hrane), okolje (nagrada za zmanjšanje onesnaženosti zraka) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (kolaborativna delitev spektra, nagrada za optični prenos).

Odziv na prve razpise programa Obzorje 2020, ki so bili objavljeni decembra, je bil ogromen, saj je bilo do konca junija poslanih več kot 17.000 predlogov, v katerih je bilo skupno zaprošenih za devetkrat več sredstev, kot jih je na razpolago. To pomeni znatno povečanje v primerjavi s prejšnjim 7. okvirnim programom in višjo raven konkurence. Število prijav iz industrije se je opazno povečalo, še posebej močno je sodelovanje malih in srednjih podjetij.

Program Obzorje 2020 je doslej največji okvirni program EU za raziskave in inovacije s sedemletnim proračunom v višini 80 milijard evrov. Večina financiranja EU za raziskave se dodeli na podlagi konkurenčnih razpisov, vendar proračun za Obzorje vključuje tudi financiranje Skupnega raziskovalnega središča, ki je notranja znanstvena služba Evropske komisije, Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter raziskav, ki se izvajajo v okviru Pogodbe Euratom. Ločeni razpisi se objavijo tudi v okviru posebnih partnerstev z industrijo in državami članicami. Celotni proračun EU za raziskave, vključno s temi postavkami in upravnimi stroški, bo leta 2015 znašal približno 9,9 milijarde evrov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_sl.htm 

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-492_en.htm 

Možnost financiranja malih in srednjih podjetij skozi EBRD ENEF

Predstavništvo EBRD v Albaniji je predstavnikom mednarodnih institucij, bank in izbranim gospodarstvenikom v Albaniji predstavilo WB EDIF (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility) in znotraj tega nedavno oblikovan sklad Enterprise Expansion Fund (ENEF).

WB EDIF je finančno podprta pobuda EU, katere cilj je zagotoviti povečanje finančnih virov za mala in srednja podjetja (MSP) na ZB. Njen osnovni kapital s strani EBRD, EIF in EIB je znesel 145 mio. EUR, kar lahko zagotovi cca. 300 mio. sredstev za MSP na ZB. Poleg drugih komponent WB EDIF omogoča tudi sredstva zasebnega “equity” sklada ENEF. 

Sredstva ENEF so na razpolago MSP v sedmih državah ZB (Albaniji, BIH, Črni gori, Hrvaški, Kosovo, Makedoniji, Srbiji). Zanj se v primeru Albanije lahko potegujejo tako albanska podjetja kakor tudi tuji investitorji, ki želijo investirati v Albanijo. S sredstvi upravlja EBRD, kontaktna točka v vsaki državi pa so predstavništva EBRD. 

Doslej ima sklad na voljo 55 mio. EUR, na dolgi rok ga nameravajo v primeru potreb podvojiti. Sredstva so namenjen za uspešna MSP, ki se želijo širiti, prestrukturirati ali prevzeti drugo podjetje. Namenjena so širokemu naboru sektorjev z redkimi izjemami (nepremičnine, orožje, alkohol, tobak, igre na srečo). Višina investicije je lahko od 1 do 10 mio. EUR (vključujoč delež sofinanciranja s strani EBRD) za 20-35 % podjetja, investicijsko obdobje pa 3-10 let. Namen ENEF ni (zgolj) profit, temveč ima v interesu financirati razvojno uspešna podjetja. 

Prednost ENEF je ta, da v primeru investicije ENEF postane partner z lastnikom, s katerim skupaj oblikujeta poslovni načrt, hkrati pa oba sorazmerno z deležem lastništva uživata dobiček ali izgubo. Lastnik zadrži svoje podjetje, saj ENEF ne prevzame dnevnega menedžiranja (čeprav ima vpliv na vodstvo), temveč predvsem strateško svetuje oz. ponudi know-how iz nabora strokovnjakov EBRD ali širše. Za sredstva ENEF podjetje ne plača dodatnih stroškov, na koncu investicijskega obdobja pa ENEF svoj delež v skladu z dogovorom s prvotnim lastnikom proda drugemu kupcu ali prvotnemu lastniku. Ob tem veljajo isti kazalniki uspešnosti podjetja kot ob analizi pred investicijo. 

V Albaniji je ENEF financiral npr. mednarodno bolnico Hygea Hospital (10 mio EUR), ki je trenutno velja za ponudnico najkvalitetnejših in vsestranskih zdravstvenih storitev v Albaniji. 

Več v dokumentu  

Download

IRI razpisuje Prosto mesto za mladega raziskovalca

Naš partner Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (IRI) je objavil javni razpis za izbor kandidatov  za mlade raziskovalce za usposabljanje v raziskovalni skupini in za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi v Ljubljani.

Več infromacij na tej povezavi.

 

Zbiranje prijav za 9. SFI

SPIRIT Slovenija je začela z zbiranjem prijav inovacij za predstavitev na 9. Slovenskem forumu inovacij, ki se bo odvijal 12. in 13. novembra 2014 v Ljubljani.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev o inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele. Zato SPIRIT Slovenija vabi k prijavi vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki se želijo predstaviti in sodelovati na tem osrednjem nacionalnem dogodku, kjer se vsako leto zbere inovativni potencial Slovenije.

Vse prijavljene inovacije bodo na kratko predstavljene v nacionalnem Katalogu slovenskih inovacij 2014 in na spletu, najboljšim pa bodo imeli tudi možnost brezplačne predstavitve s plakatom in svojo inovacijo na posebej opremljenem razstavnem prostoru. Na letošnjem dogodku bo predstavljenih vsaj 45 najbolje ocenjenih inovacij. Najboljši iz vsake kategorije bodo deležni slavnostne podelitve priznanj za inovacije, tem bo po zaključenem izboru omogočena tudi dodatna predstavitev v medijih in s tem zagotovljena dodatna javna promocija njihove inovacije ter priznanje njihovim dosežkom.

Spletne prijave sprejemamo do prejema prvih 200 prijav oziroma najkasneje do 18. septembra 2014 do 24.00 ure.

Več informacij je na voljo na tej povezavi.

Nagrajenci in udeleženci natečaja Rektorjeva nagrada za naj inovacijo UL 2014

1. mesto Enolyse

Enolyse je sistem za nadzor fermentacije vina. Trenutno razvijajo senzor za merjenje sladkorja, hkrati pa tudi mobilno in spletno aplikacijo za spremljanje poteka fermentacije. Univ. dipl. inž. el. Jaka Ogorevc je mladi raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko.

Člani podjetniške skupine: Jaka Ogorevc, Martin Blazinšek, Primož Zajec, Petra Malavašič, Matic Krajnc, Nejc Stanko in Diano Kitanovski

2. mesto Rotacijski generator hidrodinamske kavitacije

DSC_0410-smRotacijski generator hidrodinamske kavitacije z uporabo hidrodinamske kavitacije odstranjuje zdravilne učinkovine iz odpadnih voda in uničuje
legionelo v pitni vodi. Prof. dr. Brane Širok je redni profesor na Fakulteti za strojništvo.

Člani podjetniške skupine: prof. dr. Brane Širok, dr. Matevž Dular, Martin Petkovšek, dr. Mojca Zupanc

3. mesto Tehnologija disipativnih granuliranih materialov

DSC_0616-smTehnologija disipativnih granuliranih materialov omogoča optimalno izkoriščanje dušilnih lastnosti polimernih materialov in s tem maksimalno
znižanje vibracij in hrupa. Univ.dipl.inž.stroj. Marko Bek je asistent raziskovalec na Fakulteti za strojništvo.

Člani podjetniške skupine: Marko Bek, Prof. Dr. Igor Emri, Dr. Anatolij Nikonov, Alen Oseli, Tina Golob, Prof. Dr. Roko Žarnić, Prof. Dr. Hongbing Lu, Prof. Dr. Arkady Voloshin, Prof. Dr. Julius Kalpunov, Pavel Oblak, Uroš Mavec

Finalisti:

deTens

DSC_0421-smDeTens je brezžični modul za pametne telefone, ki omogoča elektrostimulacijo preko štirih kanalov gel elektrod. Gregor Treska je absolvent na Fakulteti za elektrotehniko.

Člani podjetniške skupine: Gregor Treska, Jošt Novljan, Egej Vencelj, Mija Cevzar, Mateja Kovač
Nizkocenovci / Jetmap

DSC_0429-smNizkocenovci / Jetmap je spletna aplikacija, zemljevid vseh nizkocenovnih letov. Uporabnikom pomaga najti najbližji direktni nizkocenovni let do željne destinacije. Aljaž Božič je študent matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Člani podjetniške skupine: Aljaž Božič, Matej Gaser

Monoaktuatorska peristaltska mikročrpalka

Inovacija temelji na zmanjšanju števila piezoelektričnih aktuatorjev in s tem vpliva na lažje krmiljenje, nižjo ceno proizvoda, zanesljivost in čistost. inovacija je uporabna v biofarmaciji, kemiji in prehrambeni industriji.

As. dr. Borut Pečar je raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko.
Člani podjetniške skupine: as. dr. Borut Pečar prof. dr. Slavko Amon, dr. Danilo Vrtačnik, dr. Drago Resnik, doc. dr. Matej Možek, Tine Dolžan uni. dipl. ing., mag. Uroš Aljančič

KUB-X – napredne vesoljske tehnologije

DSC_0602-smKUB-X je visoko-tehnološka elektronska naprava, ki drastično izboljša telekomunikacijske rešitve obstoječih srednjih ter malih satelitov. Še posebej je namenjena bodočim številnim tehnološko-naprednim mikro satelitom v obliki kocke (ang. „cube-sat”).Dr. Leon Pavlovič je asistent na Fakulteti za elektrotehniko.

Člani podjetniške skupine: dr. Leon Pavlovič, dipl. inž el., dr.
Tomaž Rodič

NERV TECH simulator varne vožnje

Proizvod je naprava za učenje osnov prometnih predpisov in napredne varne vožnje, ki simulira podlago cestišča, sile, ki delujejo na voznika med vožnjo ter trke. Simulator omogoča voznikom varen uvod v tečaj za voznika avtomobila. Samo Železnik, je študent na fakulteti za računalništvo in informatiko.

Člani podjetniške skupine: Samo Železnik, Matej Vengust, Jaka Simonič, David Možina, Jernej Dolinšek, Neža Perger, Valentina Lacovich

Udeleženci

Elligo

DSC_0407-smElligo je spletna aplikacija, namenjena vsem, ki želijo odkriti najboljše ponudbe na spletu. Uporabniki hitro in enostavno brskajo med ponudbo spletnih trgovin, ustvarjajo sezname priljubljenih izdelkov in z glasovanjem za najboljše ponudbe sooblikujejo katalog spletnih nakupov.

Člani podjetniške skupine: Gregor Horvat, Vesna Kuralt, Vid Visočnik, Andraž Gavez

Navpičnica

DSC_0432-smNavpičnica je sodobno oblikovana pogrebna žara, ki ustreza vsem tehničnim in funkcionalnim zahtevam.

Člani podjetniške skupine: Vesna Bat, Jure Benčina

Cofinder

Cofinder je spletna platforma, ki spreminja posameznike v soustanovitelje in jim omogoča, da okoli svoje ideje zgradijo odlično startup ekipo. S spodbujanjem povezovanja sposobnih in ambicioznih ljudi želijo povečati delež realiziranih idej, da le te ne ostanejo samo kot črnilo na papirju.

Člani podjetniške skupine: Jernej Mirt, Jure Ravlič, Žiga Berce, Blaž Beuermann, Urban Cetinski
SI pogon (segmentiran ionizacijski pogon)

Segmentiran elektro-aero-dinamski potisnik, ki deluje na principu ionizacije okoliškega zraka (ionski veter).

Člani podjetniške skupine: Borut Pregelj, Martin Bem, Miha Pogačar

AntiHale (zaščita proti toči)

DSC_0596-smKonstrukcijo zaščite proti toči ali soncu, ki je mobilna, enostavna za sestavo, lahka a hkrati stabilna in odporna proti vetru. Prav tako pa je primerna za transport in večnamenska.

Člani podjetniške skupine: Jaša Jakiša, Jan Jakiša

Didaktični pripomoček “Črkovni park”

DSC_0599-smPripomoček združuje kognitivno učenje in gibanje ter tako omogoča in povezuje obe pomembni prvini otrokovega razvoja, kognitivno in motorično.

Člani podjetniške skupine: Blaž Povše

 

Spletna platforma funSlovenia.com

DSC_0608-smSpletna platforma funSlovenia.com je spletna platforma, ki pomaga turistom ali domačinom pri odločitvi za kakovostno preživljanje časa v Sloveniji. Platforma bo prinesla pregleden izbor kakovostnih, edinstvenih ponudb raznolikih doživetij z vse Slovenije z možnostjo neposrednega nakupa.

Člani podjetniške skupine: Vesna Kuralt, Klara Debeljak, Urška Aladeojebi

HerbTank – urbani akvaponični sistem

DSC_0617-smSistem za pridelavo zelenjave v urbanem okolju. Atraktivnost sistema leži v kombinaciji akvakulture (reje akvatičnih živali) ter hidroponike (kultiviranja rastlin v vodi) v simbiotskem ekosistemu.

Člani podjetniške skupine: Barbara Verk, Matevž Šmuc, Nataša Vrhovec, Anže
Tuškej, Damjan Lolič

Kako so start-upi snubili semenski kapital

Podjetji MESI in Fieldo sta zmagali med 18 visokotehnološkimi start-upi, ki so se na 2. investicijski konferenci Coinvest v Novi Gorici predstavili investitorjem.

Podjetje MESI, alumni član LUI in podjetje Fieldo, inkubirano podjetje LUI, imata po oceni vodje konference Coinvest Mladena Dakića med sodelujočimi start-upi največ možnosti za vlaganje. Tako Mesi kot Fieldoo iščeta po dva milijona evrov tveganega kapitala, ki jih bodo namenili za razvoj novega produkta oz. za širjenje na globalni trg. Obema pa pripada tudi nagrada, ki je sestavljena iz denarnega dela in izobraževanja.

Med udeleženci konference je bila tudi ekipa ETCplan, lanskoletna zmagovalka Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.

Več o dogodku in udeležencih si lahko preberete na tej povezavi.

Vir: Finance.si

Razpis za podporo pri ustanovitvi in zagonu uspešnega podjetja

Razpis za podporo pri ustanovitvi in zagonu uspešnega podjetja – prijave do 11. februarja

Ustanavljate svoj start-up kot sp ali d.o.o. in se nameravate zaposliti? Vas skrbi ali ste dovolj pripravljeni, bo posel stekel? Razmišljate kje bi lahko pridobili še kakšne finančne vire in vzpostavili dobre kontakte?

Do 11. februarja se lahko prijavite na razpis Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja za podporo pri ustanovitvi in zagonu uspešnega podjetja. S tem razpisom želimo podpreti start-upe, da bi bolje pripravljeni vstopali na trg in se pridružili ekipi uspešnih.

Za dodatne informacije pišite na info@lui.si.

Pomoč pri izdelavi poslovnega načrta in prijavi na razpis P2

Podpora LUI je namenjena tistim, ki bodo ustanovili inovacijsko podjetje in v letu 2014 kandidirali na razpisu P2 in Startup tekmovanju.  Namenjena je tako posameznikom kot tudi skupinam, ki skupaj razvijajo podjetniško idejo.
Podprli bomo prvih 10 prijavljenih in ustreznih podjetniških idej. Vsaka bo  prejela:
–     brezplačno individualno pomoč pri izdelavi poslovnega načrta
–     brezplačno individualno pomoč pri ustanovitvi podjetja
–     brezplačno individualno pomoč pri prijavi na razpis P2
–     brezplačno individualno pomoč pri pripravi na Startup tekmovanje

Najkasnejši rok za prijavo pa je do 28.2.2014 do 12h. Prijavite se po elektronski pošti na naslov info@lui.si in v zadevo pripišite »Pomoč pri izdelavi poslovnega načrta«.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju na info@lui.uni-lj.si ali pa na telefonski številki 01 620 34 80.

Projekt podpirajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoSPIRIT Slovenija, javna agencija in Univerza v Ljubljani.

Aktivnost je financirana s strani MGRT.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-glava_deljena

 

spirit