28 sep.

2022

Spoznajte Design thinking - metodologijo kreativnega reševanja poslovnih izzivov, ki se osredotoča na vašega uporabnika in spodbuja hitre inovacijske cikle.

generiranje idej

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

www.eu-skladi.si

 

Design thinking je metodologija kreativnega reševanje poslovnih izzivov, ki izhaja iz načina razmišljanja in delovanja oblikovalcev in inovatorjev izdelkov. Njena posebnost je, da se osredotoča na uporabnika oziroma kupca in spodbuja hitre inovacijske cikle.

V začetni fazi procesa spodbudi podjetnika, da čim bolje spozna potencialnega uporabnika in razume njegovo obnašanje, potrebe in vrednote. Nato sledi še opredelitev izziva, brainstorming, hitro prototipiranje in testiranje rešitev. Proces pa ni vedno linearen, torej je zaporedje lahko spremenjeno.

Namen metode Design thinkinga je, da vam pomaga sistematično in neprestano inovirati vaše poslovne procese, strategijo in izdelke oz. storitve.

 


Predavanje bo vodil dr. Blaž Zupan, docent na katedri za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje pri številnih predmetih s področja podjetništva, še posebej je specializiran za razvoj novih idej, produktov in storitev. Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela je hkrati ustanovitelj in solastnik več podjetij v Sloveniji in tujini. Deluje tudi na področju svetovanja tako velikim podjetjem kot podjetnikom začetnikom s področja inovativnosti, analiz domačega in mednarodnega trga, poslovnih priložnosti, trženja, financiranja in iskanja novih idej pri razvoju izdelkov in storitev s pomočjo Design thinking in Lean (vitkih) metod.

 

 Rok Stritar

 

Delavnica je namenjena: LUI predinkubirancem in inkubirancem ter vsem, ki ste že aktivni v podjetništvu.

 KDAJ: sreda, 28. september, od 10. do 13. ure

KJE: ONLINE

Prijavi se zdaj!