Se želite širiti na tuje trge in iščete priložnosti za razvoj svoje ideje na področju zdravja ali pa pospešek vašega zdravstvenega startupa?

Iščete priložnosti za razvoj svoje ideje na področju zdravja ali pa pospešek vašega zdravstvenega startupa?

Ponudba vrednosti je splet koristi, ki jih kupec pričakuje od vašega podjetja. Opredeli, kaj je vaša glavna konkurenčna prednost in se spreminja glede na potrebe posameznega segmenta.

Ena najpomembnejših nalog vsakega podjetnika, ki zelo vpliva na uspešnost poslovanja podjetja, je določitev prioritetnih ciljnih skupin, ki jim bomo najprej prodajali svoje izdelke ali storitve.