LUI objavlja razpis, preko katerega bomo na osnovi izobraževanj in mentorstev pomagali skupinam z najbolj obetavno podjetniško idejo razviti produkt in ga pripeljati do prvega kupca ter hkrati pripraviti na različne razpise, ki ponujajo nepovratna sredstva (tudi P2).

Pogledali bomo, zakaj so dobra orodja ključna za uspešen prihod na trg. Poleg kreiranja pozicijske izjave se bomo lotili tudi povzetka našega produkta na dveh straneh.

Ljubljanski univerzitetni inkubator vabi vse podjetne, da prebojnim tehnologijam pomagate zaživeti in jih prestavite IZ PREDALOV NA TRG!

Na zadnji, sedmi delavnici v okviru programa DIH.HealthDay.si se bomo spoznali s temo, ki je nujen del formule za uspeh podjetja; marketing. Vendar, marketing v zdravstvu ni enak kot v večini drugih industrij. Več o tem na delavnici, pridružite se nam!