IJZ

Na tem mestu Ljubljanski univerzitetni inkubator d.o.o. objavlja informacije skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).

Podjetje:
LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR, d.o.o. (skrajšano ime: LUI, d.o.o.)
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Matična številka: 1969960000
Davčna številka: SI 96518138

TRR: SI56 0201 0025 4450 754 pri NLB d.d.

Datum vpisa subjekta v sodni register 16.06.2004;
Vložna številka: 13992400

Informacije o sestavi organov upravljanja (vključno s prokuristi) in organov nadzora
Družbo zastopa direktor Jakob Gajšek

Informacije o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto
Družba nima pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja sprejemamo na info@lui.uni-lj.si.

Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

(34. člen zakona (stroški posredovanja informacij)
(1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, kadar ne terja izvajanja delnega dostopa v skladu s 7. členom tega zakona.
(2) Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške. Organ zaradi ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Želiš biti obveščen o naslednjem dogodku? PRIJAVI SE NA E-NOVICE More

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili