Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z EIT Health in farmacevtsko družbo Novartis Slovenija organizira drugi Innovation Day, dvodnevno tekmovanje ekip v hackanju programskih rešitev za konkretne izzive.

Tokratni Innovation Day bo sestavljen iz dveh vzporednih sklopov - vsak sklop bo vseboval svoje izzive, ki se jih boste lahko lotili. Prijavite se lahko samo na en izziv.

  • en sklop Innovation Day-a bo potekal v sodelovanju z družbo Novartis Slovenija - tukaj boste vsi zainteresirani reševali konkretne izzive, s katerimi se trenutno sooča farmacevtska industrija,

  • drugi sklop Innovation Day-a pa vabimo vse, ki vas zanimajo bolj splošni izzivi s področja zdravja in zdravstvene oskrbe, navad in vsega, kar spada zraven.

  

iDay EIT Health Novartis 2 final

 

 

      PREBERI VEČ o izzivih s področja farmacije

              

      PREBERI VEČ o izzivih s področja zdravja

  

Izzivi s področja farmacije - v sodelovanju z Novartis Slovenija

 

Avtorji najboljših programskih rešitev, ki bodo povezale izziva farmacije z naprednimi informacijskimi tehnologijami, bodo finančno nagrajeni, s potencialno možnostjo prihodnjega sodelovanja z družbo Novartis Slovenija.

KAJ?

Dizajniranje zametkov dejanskih rešitev za izziva:
1. Napovedovanje biološke uporabnosti (BU) učinkovine iz njene kemijske strukture in njenih fizikalno-kemijskih lastnosti
2. Obogatena resničnost in vizualizacija podatkov v farmacevtski tehnologiji

KDAJ?

Petek in sobota, 25. in 26. september 2020

KJE?

Tehnološki park Ljubljana: Velika dvorana/XR Lab

Na voljo nam bo velika dvorana na Tehnološkem parku Ljubljana, ki bo organizirana v delovne otoke, kjer boste z ekipo lahko razvijali rešitve in delali na izzivu. Vsem skupinam pa bo na voljo tudi XR Lab, kamor se boste lahko med delom obrnili za praktično testiranje projekta.

KDO?

Izzivov željni eksperti s področja farmacije in programerji (študenti, diplomanti in zaposleni), ki se na tekmovanje prijavite kot posamezniki ali ekipe. Organizatorja bosta izmed prijavljenih kandidatov izbrala do 40 tekmovalcev oz. 8 ekip.

*Lekovi zaposleni na hackathonu ne morejo sodelovati.

NAGRADNI SKLAD

5.500 EUR - 3.000 EUR za zmagovalno ekipo, 1.500 EUR za drugo in 1.000 EUR za tretjeuvrščeno ekipo.

PRIJAVE?

Prijave sprejemamo do 6. septembra 2020 do 23:59 preko linka do prijavnega obrazca.

1. izziv: Biološka uporabnost – kemijska struktura

Biološka uporabnost je delež neke učinkovine (aktivne komponente v zdravilu), ki po zaužitju skozi usta pride v nespremenjeni obliki v krvni obtok. Pomeni koliko učinkovine iz tablete dejansko pride v krvni obtok in dejansko ima učinek. Biološka uporabnost lahko močno variira – od 100% do samo nekaj odstotkov.
Biološka uporabnost je ključna pri razvoju novih zdravilnih učinkovin, kot tudi razvoju novih generičnih izdelkov. Pogosto jo je zelo težko določiti, v nekaterih primerih pa celo nemogoče. Podatki o biološki uporabnosti so zato pogosto pomanjkljivi in nezanesljivi.


Na področju določanja biološke uporabnosti se že dolgo aktivno išče nove in hitrejše načine napovedovanja biološke uporabnosti. Uporabljajo se tako kemijske lastnosti učinkovin (QSPR) kot tudi fiziološke lastnosti človeškega telesa. Kljub vsem naporom še vedno ne obstaja dober način napovedovanja biološke uporabnosti in možnosti uporabe računalniškega učenja so še vedno slabo raziskane.
Na voljo imamo seznam približno 1000 učinkovin, njihovo biološko uporabnost, njihovo 2D strukturo (zapisano v .SVG formatu), različne tekstovne zapise njihove strukture, na voljo pa so tudi prosto dostopni zapisi njihove 3D strukture (https://www.drugbank.ca/, https://www.chemspider.com/). Kot ostale podporne informacije so na voljo tudi osnovne fizikalno-kemijske lastnosti (tališče, molekulska masa,...). Na voljo bo 3D struktura, zapisana v MOL format in struktura, zapisana s simplified molecular-input line-entry system (SMILES). Tekmovalci lahko dodajo vse svoje deskriptorje, ki jih želijo.


Pričakujemo razvoj modela ali drugih ustreznih računalniških algoritmov, ki bi na osnovi različnih vhodnih podatkov bili sposobni napovedati biološko uporabnost različnih zdravilnih učinkovin. Glavno merilo bo točnost (kako blizu je napoved dejanski vrednosti) in sposobnost (koliko učinkovinam lahko napovemo biološko uporabnost z znano točnostjo) napovedi.

 

2. izziv: Obogatena resničnost in vizualizacija podatkov v farmacevtski tehnologiji

Obogatena resničnost (Augmented reality) je tehnologija, ki nam za razliko od virtualne resničnosti, kjer je prostor v celoti generiran z računalnikom, prikazuje svet, kot ga vidimo naravno z dodatnimi digitalno generiranimi informacijami.


Ob razvoju trdnih farmacevtskih oblik generiramo veliko podatkov, katerim se lahko največkrat posvetimo le po končanem eksperimentu v varnem zavetju pisarne. Velikokrat pa so ravno ti sproti nastajajoči podatki v kombinaciji z zgodovinskimi podatki ter njihova vizualizacija ključni pri sprejemanju odločitev, ki lahko kritično vplivajo na uspešnost izvajajočega se eksperimenta.


Želimo si celosten koncept uporabe obogatene resničnosti v laboratorijih od integracije z osebno varovalno opremo, upravljanja z navideznimi elementi, čiščenja opreme, identifikacijo uporabnikov, vizualizacijske elemente itd. Za izdelavo bodo na voljo tehnološki postopek, sestave vzorcev, pogoji prostora, izpis podatkov treh različnih tehnoloških naprav za tri eksperimente.

Prijava na hackathon - FARMACIJA

  

Izzivi s področja zdravja

 

Avtorji najboljših rešitev na področju zdravstva bodo finančno nagrajeni, svojo idejo pa bodo predstavili tudi na zaključnem online dogodku, kjer se bodo skupaj z zmagovalci iz preostalih 31 RIS lokacij predstavili Evropi.

KAJ?

Innovation Day spodbuja inovacije na področju zdravja med študenti po Evropi.
Študenti v dveh dneh s pomočjo strokovnih mentorjev razvijejo svojo idejo. Oblikujejo se skupine, ki si pod vodstvom mentorjev prizadevajo najti izzive iz resničnega življenja in rešitve zanje. Konec drugega dneva svoje ideje in napredek predstavijo komisiji strokovnjakov.

Zmagovalna ekipa prejme sredstva za razvoj svoje ideje in se udeleži zaključnega online dogodka, kjer se bo predstavilo 32 zmagovalcev iz celotne RIS regije.

IZZIV?

Hackali bomo rešitve za izziv »Fostering Healthier Lives by Introducing Behaviour Change«.
Kakšne navade lahko razvijemo, da izboljšamo svoje zdravstveno stanje? Kaj lahko sami storimo za svoje fizično in mentalno zdravje ter zdravje širše skupnosti, tudi izven zdravstvenega sistema? Kako izboljšati zdravje?
Široka tema, ki zajema vse ideje, ki si jih lahko zamislite – aplikacije, šport, hrana, paliativa, družabne igre, umetnost, arhitekturne in oblikovne rešitve, ki lajšajo vsakodnevno življenje. Našteli smo le nekaj idej, verjamemo pa, da jih je še veliko več.

Dobrodošle vse ideje, ki nam pomagajo ohranjati naše zdravje čim dlje v življenju.

KDAJ?

Petek in sobota, 25. in 26. september 2020

KJE?

Tehnološki park Ljubljana: Velika dvorana

Na voljo nam bo velika dvorana na Tehnološkem parku Ljubljana, ki bo organizirana v delovne otoke, kjer boste z ekipo lahko razvijali rešitve in delali na izzivu.

KDO?

Ciljna skupina za Innovation Day vključuje vse dodiplomske in podiplomske študente na vseh fakultetah in smereh, ki se zanimajo za inovacije na področju zdravja.
Lahko se prijaviš kot posameznik ali pa kot ekipa. Posamezniki, ki ekipe še nimate, vas bomo razvrstili v multidisciplinarne ekipe.

NAGRADNI SKLAD

1.500 EUR za zmagovalno ekipo
Zmagovalna ekipa prejme denarno nagrado in predstavi svojo idejo na zaključnem online dogodku, kjer se bodo srečali z zmagovalci iz 32 RIS lokacij in predstavili svojo idejo.

PRIJAVE?

Prijave sprejemamo do 16. septembra 2020 do 23:59 preko linka do prijavnega obrazca.

Prijava na hackathon - ZDRAVJE

 

powered by social2s