Možnost financiranja malih in srednjih podjetij skozi EBRD ENEF

Predstavništvo EBRD v Albaniji je predstavnikom mednarodnih institucij, bank in izbranim gospodarstvenikom v Albaniji predstavilo WB EDIF (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility) in znotraj tega nedavno oblikovan sklad Enterprise Expansion Fund (ENEF).

WB EDIF je finančno podprta pobuda EU, katere cilj je zagotoviti povečanje finančnih virov za mala in srednja podjetja (MSP) na ZB. Njen osnovni kapital s strani EBRD, EIF in EIB je znesel 145 mio. EUR, kar lahko zagotovi cca. 300 mio. sredstev za MSP na ZB. Poleg drugih komponent WB EDIF omogoča tudi sredstva zasebnega “equity” sklada ENEF. 

Sredstva ENEF so na razpolago MSP v sedmih državah ZB (Albaniji, BIH, Črni gori, Hrvaški, Kosovo, Makedoniji, Srbiji). Zanj se v primeru Albanije lahko potegujejo tako albanska podjetja kakor tudi tuji investitorji, ki želijo investirati v Albanijo. S sredstvi upravlja EBRD, kontaktna točka v vsaki državi pa so predstavništva EBRD. 

Doslej ima sklad na voljo 55 mio. EUR, na dolgi rok ga nameravajo v primeru potreb podvojiti. Sredstva so namenjen za uspešna MSP, ki se želijo širiti, prestrukturirati ali prevzeti drugo podjetje. Namenjena so širokemu naboru sektorjev z redkimi izjemami (nepremičnine, orožje, alkohol, tobak, igre na srečo). Višina investicije je lahko od 1 do 10 mio. EUR (vključujoč delež sofinanciranja s strani EBRD) za 20-35 % podjetja, investicijsko obdobje pa 3-10 let. Namen ENEF ni (zgolj) profit, temveč ima v interesu financirati razvojno uspešna podjetja. 

Prednost ENEF je ta, da v primeru investicije ENEF postane partner z lastnikom, s katerim skupaj oblikujeta poslovni načrt, hkrati pa oba sorazmerno z deležem lastništva uživata dobiček ali izgubo. Lastnik zadrži svoje podjetje, saj ENEF ne prevzame dnevnega menedžiranja (čeprav ima vpliv na vodstvo), temveč predvsem strateško svetuje oz. ponudi know-how iz nabora strokovnjakov EBRD ali širše. Za sredstva ENEF podjetje ne plača dodatnih stroškov, na koncu investicijskega obdobja pa ENEF svoj delež v skladu z dogovorom s prvotnim lastnikom proda drugemu kupcu ali prvotnemu lastniku. Ob tem veljajo isti kazalniki uspešnosti podjetja kot ob analizi pred investicijo. 

V Albaniji je ENEF financiral npr. mednarodno bolnico Hygea Hospital (10 mio EUR), ki je trenutno velja za ponudnico najkvalitetnejših in vsestranskih zdravstvenih storitev v Albaniji. 

Več v dokumentu  

Download

ŽELIŠ BITI NA TEKOČEM?

V LUI-ju se veliko dogaja! Vpiši svoj email in obvestili te bomo o dogodkih, tekmovanjih in drugih programih, ki ti pomagajo uspeti v startup svetu!

E-poštni naslov žal ni pravilen

Uspešno ste se prijavili

Podobne vsebine