RN2019 wp 1 768x543

Za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2019 se je letos potegovalo 20 ekip. Osem ekip, ki so se uvrstile v finale, bo svoje ideje predstavilo na posebnem dogodku, ki bo v sredo, 15. maja 2019, ob 17. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (UL). Trem najbolj prodornim bo rektor prof. dr. Igor Papič podelil priznanja in nagrade. Gre za skupen projekt UL in Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja (LUI), ki je namenjen zaposlenim na UL, raziskovalcem, pedagoškim delavcem, študentom in alumnom UL.

Člani projektnih skupin prihajaj z osmih članic UL, in sicer Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za arhitekturo, Fakultete za farmacijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko.
Vsi prijavljeni so se lahko udeležili delavnic, kjer so spoznali, kako oblikovati poslovno idejo, jo učinkovito predstaviti in kako zaščititi intelektualno lastnino.

Izmed 20 prijavljenih ekip je ožja strokovna komisija izbrala osem finalistov. Komisijo so sestavljali Jakob Gajšek, Msc (LUI), mag. Simona Rataj (Pisarna za prenos znanja UL), Sebastjan Štucl (IBM).

Osem finalistov se je nato predstavilo še širši komisiji, ki so jo sestavljali Mateja Lavrič (Kolektor), Matej Cerar (Tehnološki park Ljubljana), Jure Doler (StartUp Marketing), mag. Simon Meglič (ePrvak), mag. Luka Mali (raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko UL), doc. Rok Kuhar (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL), mag. Simona Rataj (Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani). Člani te komisije so nato izbrali tri najboljše ideje.

Vseh osem finalistov bo svoje ideje predstavilo na podelitvi Rektorjeve nagrade za naj inovacijo UL 2019, ki bo v sredo, 15. maja 2019, ob 17. uri v Zbornični dvorani UL. Rektor bo nato trem najboljšim podelil priznanja in denarne nagrade v skupni vrednosti šest tisoč evrov.

Inovativen proces priprave katalizatorjev za boljše in cenejše vodikove gorivne celice

DSC 7924 1 1024x1022

Člani podjetniške skupine: Matija Gatalo, Tomaž Bizjak (oba Kemijski inštitut), Groga Tancek (Inštitut in akademija za multimedije)

V času boja proti podnebnim spremembam in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov bo uporaba vodikovih gorivnih celic igrala izjemno pomembno vlogo. Vodikove gorivne celice skupaj z baterijami ponujajo okolju prijazno alternativo konvencionalnim motorjem z notranjim izgorevanjem in uporabo v mnogih industrijah. V vodikovi gorivni celici se shranjen vodik in kisik iz zraka ob prisotnosti katalizatorja pretvarjata v električno energijo in edini stranski produkt vodo. Katalizator za tovrstno pretvorbo pri tem igra ključno in nepogrešljivo vlogo.

Ena izmed glavnih ovir za razširjeno uporabo vodikove tehnologije je bila cena katalizatorja. Katalizatorji, ki trenutno vsebujejo velike količine dragocene in plemenite platine, so edini, ki izkazujejo dovolj visoko učinkovitost in stabilnost pri pretvorbi vodika in kisika iz zraka v električno energijo. Da bi izboljšali izkoriščenost platine, trg trenutno uporablja platino v obliki nanodelcev, ki so razpršeni na površini ogljika z visoko površino. Ogljik je izjemno poceni, dober elektronski prevodnik in poskrbi za fizično prepreko med nanodelci platine. Kljub dobri izkoriščenosti katalizator trenutno še vedno predstavlja skoraj polovico vseh stroškov izdelave sistema vodikove gorivne celice.

Inovacija je do zdaj še neznan proces, ki omogoča pripravo katalizatorjev za vodikove gorivne celice z izjemnimi lastnostmi, kot tudi drugih tipov katalizatorjev in produktov iz plemenitih kovin. Ekonomski potencial inovacije je že prepoznan. Ekipa sodeluje s slovenskim podjetjem, ki katalizator uporablja za izdelavo osrčja vodikove gorivne celice – membransko elektrodnega sklopa (MEA), kjer poteka pretvorba vodika in kisika v električno energijo. Pred kratkim so podpisali tudi sporazum o prenosu materiala (ang. Material Transfer Agreement; MTA) z enim izmed vodilnih mednarodnih podjetij na trgu katalizatorjev kot tudi plemenitih kovin.

Nove protibakterijske spojine za zdravljenje infekcij z odpornimi bakterijami

DSC 7809 1 1024x754

Člani podjetniške skupine (na sliki): Martina Durcik, Tihomir Tomašič, Lucija Peterlin Mašič (vsi Fakulteta za farmacijo UL); člani podjetniške ekipe, ki jih ni na sliki: Nace Zidar, Janez Ilaš, Anamarija Zega, Danijel Kikelj (vsi Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo).

Naš izum predstavljajo nove protibakterijske spojine s širokim spektrom protibakterijskega delovanja in nizkim tveganjem za razvoj rezistence. Nove spojine so zelo učinkoviti zaviralci bakterijskega encima DNA-giraze in topoizomeraze IV, ki imata ključno vlogo pri podvajanju bakterijske molekule DNA. Nahajata se le v bakterijskih celicah, v človeških pa teh dveh encimov ni, kar je predpogoj za doseganje selektivnega delovanja na bakterije. Z zaviranjem DNA giraze B in topoizomeraze IV se bakterije ne morejo razmnoževati in ne morejo preživeti. Naši novi zaviralci DNA giraze B imajo širok spekter delovanja, saj so učinkoviti proti po Gramu pozitivnim (G+) in po Gramu negativnim (G-) bakterijam, vključno s sevi, ki so odporni na zdravilne učinkovine, ki so trenutno na voljo v terapiji. Nove spojine izkazujejo odlično aktivnost proti meticilinu odpornim Staphylococcus aureus (MRSA) in predstavljajo potencial za razvoj novih učinkovin za zdravljenje kožnih infekcij, ki jih povzroča omenjena bakterija.

Carpio

DSC 7919 1 1024x750

Člani podjetniške skupine: Primož Erjavec (Ekonomska fakulteta UL), Jan Forsthuber, Amadej Tauses (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL). Član skupine je tudi Marko Mikša (Ekonomska in Medicinska fakulteta UL), ki manjka na fotografiji.

Carpio je ergonomski dodatek/podstavek za zapestje, ki preprečuje nastanek bolezni karpalnega kanala. Ima drugačno ergonomijo - sredinski kanal, da ob uporabi ne pride do direktnega pritiska zapestja (osrednjega živca) na trdo podlago, temveč se pritisk prenese na tenarni (pri palcu) in hipotenarni prostor. Carpio posledično dvigne zapestje za približno en centimeter in izravna kot, torej roko vrne v naravni položaj. Poleg tega je možno namestiti ali odstraniti gumijasto podlago, kar omogoča, da je podstavek fiksen ali premikajoč.

Razvoj novih zdravilnih učinkovin za zdravljenje depresije in nevrodegenerativnih bolezni

DSC 8000 1 1024x683

Člani podjetniške skupine: Stanislav Gobec, Matej Sova, Damijan Knez (vsi Fakulteta za farmacijo UL)

Inovacija so nove spojine, ki delujejo kot selektivni zaviralci monoamin oksidaze A (MAO-A) in monoamin oksidaze B (MAO-B). To sta dva encima, ki sta povezana z boleznimi, kot so depresija in nevrodegenerativne bolezni, med slednjimi sta najbolj poznani Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. Novost so popolnoma nove kemijske strukture zaviralcev encimov MAO, poleg tega je skupina z manjšo strukturno spremembo (sprememba iz trans v cis izomer) uspela pripraviti selektivne zaviralce MAO-A, ki so uporabni za zdravljenje afektivnih motenj, kot so na primer depresija, bipolarna motnja in anksioznost, medtem ko so trans izomeri selektivni zaviralci MAO-B uporabni za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni (Alzheimerjeva, Parkinsonova bolezen, itd). Novi zaviralci MAO-A bi po nadaljnjem predkliničnem in kliničnem razvoju lahko bili uporabni za lajšanje simptomov depresij in drugih afektivnih motenj, ki so zelo pogoste v današnjem svetu, kar bi izboljšalo kakovost življenja posameznika in mu omogočilo normalno življenje. Novi zaviralci MAO-B pa bi lahko izboljšali simptome Parkinsonove bolezni in podaljšali življenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo. Zaradi močnega zaviralnega delovanja in dobre selektivnosti lahko za omenjene spojine pričakujemo manj stranskih učinkov v primerjavi z zdravili, ki so trenutno na trgu.

EXRAV - the EXtremely RApid Vaporizer

DSC 8018 1 683x1024

Član: Tjaš Cvek (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL)

Električni vaporizatorji so prenosne elektronske naprave, ki omogočajo uparjevanje aktivnih spojin v tobaku, čaju ali drugih suhih rastlinah brez sežiga. Vaporizator ni elektronska cigareta. Elektronske cigarete uporabljajo tekočino na osnovi glicerina ali PG, medtem ko vaporizatorji uparjajo neposredno iz rastlinskega materiala.

Glavna naloga vsakega vaporizatorja je segreti komoro (v katero nasujemo delce rastlin) na določeno temperaturo, običajno okoli 200 stopinj, kjer se začnejo uparjevati aktivne snovi (Nikotin, CBD, THC…). Ker ob uporabi nastaja para in ne dim so manj škodljiva alternativa cigaretam in celo elektronskim cigaretam (ne potrebujejo topila). V zadnjih letih se je bistveno povečal interes za vaporizatorje, saj se po ZDA širi legalizacija marihuane in tako odpira velik trg. Primerni so tudi za medicinsko uporabo, saj manj dražijo pljuča.

Tradicionalni vaporizatorji (PAX, Mighty, Arizer Solo) potrebujejo okoli 30-60 sekund, da se segrejejo na temperaturo, ki jo nato ohranjajo med celotnim časom uporabe, in se nato ohladijo.

Tak način delovanja ima dve neželeni lastnosti: veliko energije se izgubi med tem, ko vaporizator sploh ni v uporabi (med vdihi), vendar vseeno vzdržuje konstantno temperaturo. Posledično je čas uporabe (trajanje baterije) skrajšan. Druga težava pa je počasen čas segrevanja in ohlajanja, ki uporabnike prisili v to, da celotno vsebino vaporizatorja porabijo v enem kosu - podobno kot cigareta; ko se jo prižge, se jo pokadi do konca.

Obe težavi bi se dalo rešiti, če bi grelni element omogočal izredno hitro segrevanje. Torej vaporizator ne bi vzdrževal temperature med dvema vdihoma, ampak bi se segrel za vsak vdih posebej. Tako bi lahko z isto baterijo dosegli bistveno daljšo življenjsko dobo in naredili vaporizator bolj praktičen, saj tako ni treba vsebine konzumirati v celoti.

Lia

DSC 7880 1 1024x683

Člani podjetniške skupine: Aljaž Švigelj, Gregor Robert, Miha Hribar (vsi Fakulteta za računalništvo in informatiko UL)

Lia je spletna liga v programiranju in umetni inteligenci, kjer tekmovalci razvijajo računalniške programe, s katerimi eden proti drugemu tekmujejo v reševanju sodobnih problemov, predstavljenih v obliki video igre. Lia nudi zabaven in interaktiven način za izboljševanje znanja programiranja, raziskovanje pristopov razvoja umetne inteligence ter s tekmovanjem in sodelovanjem spodbuja druženje in povezovanje programerske skupnosti.

Lia služi tudi kot didaktičen pripomoček, ki začetnike programiranja na vizualen in preprost način uči programerskih metod in logičnega razmišljanja. Prva verzija je že na voljo na spletni strani www.liagame.com, kjer jo uporablja že več kot 60 slovenskih študentov in dijakov.

Iz tehnološkega vidika igralci v spletnem urejevalniku ali pa v posebej za to razvitem programu na svojih računalnikih razvijajo svojo rešitev ter jo naložijo na spletno aplikacijo, kjer poteka avtomatično tekmovanje med programi vseh igralcev, avtomatično razvrščanje rešitev po kakovosti in seveda možnost gledanja in analiziranja vseh odigranih iger.

New Edge Magazine

DSC 7972 1 1024x683

Člani podjetniške skupine: Anja Korošec (Fakulteta za dizajn), Anže Ermenc (Manchester Metropolitan University) in Maja Podojsteršek (Biotehniška fakulteta UL)

New Edge Magazine je neodvisna revija in platforma za mlade, ki omogoča izražanje kreativnosti brez omejitev in spodbuja povezovanje in ustvarjalnost. Je medij, ki dokazuje, da Slovenija premore veliko talentiranih ustvarjalcev, ki jih druži velika želja po izražanju. New Edge simbolizira interese ljudi in nov inovativni pogled na svet. Opozarja na dejstvo, da je pogosto treba pogledati življenje iz druge perspektive. Ambicija je tako velika, da lahko ekipa dvakrat letno ideje in inovativne poglede na svet prelije v revijalno oz. tiskano različico. Splet pa omogoča prostor, da izpostavijo zanimive sogovornice in sogovornike, dogodke in ostale vsebine, ki bi sicer ostale spregledane.

Brezplačna revija izhaja dvakrat letno in je namenjena mladim in obetavnim, ki se želijo izpostaviti, pokazati kaj počnejo. Je platforma za nadobudne, kjer lahko gradijo svoj portfolio in pridejo do želenega cilja, službe itd. Poudarek je na predstavljanju mladih Slovencev kot tudi ljudi iz tujine, ki želijo sodelovati z revijo. Revija je zelo pozitivno sprejeta pri mladih in se redno pojavlja na družbenih omrežjih. Deluje neodvisno brez oglaševanja in sponzorjev.

Študija umestitve in zasnova kompleksa dirkališča v Kidričevem

DSC 7906 1 1024x683

Član: Marko Rožman (Fakulteta za arhitekturo UL)

Inovacija je kompleks vadbišča in dirkališča za motorna vozila s spremljajočimi programi na današnjem degradiranem območju nekdanjega odlagališča rdečega blata v neposredni bližini tovarne Talum v Kidričevem.

V Sloveniji še vedno nimamo zgrajenega ustreznega dirkališča za vadbeno in tekmovalno vožnjo vozil. Potrebe vojske, policije, reševalnih služb idr. trenutno rešujemo z najemanjem vadbišč v tujini, zato se je porodila ideja za sodobni kompleks dirkališča po standardih FIM/FIA (Fédération Internationale de Motocyclisme / Federation Internationale de L'Automobile). Gre za dirkališče najvišje kategorije (Razred A), ki omogoča organizacijo vseh cestno hitrostnih dirk, tudi F1 in MotoGP, ter izvajanje vadbenih voženj za usposabljanje voznikov s prednostjo in drugih.

V območju Off-road steze (poligona terenske vožnje) je tudi jezero za zajem vode. Glede na to, da je na cestah zmeraj več voznikov in voznic, ki žal svojih vozil ne poznajo dovolj, da so tekmovanja mladih v teh športih pri nas močno otežena (prostora za treninge ni), na drugi strani pa se sproščanje adrenalina izraža na državnih cestah, je tak kompleks potreben. Dirkališče in z njim center za usposabljanje je za okolje dokaj invaziven kompleks (tako kot letališča, pristanišča in podobni kompleksi), pa vendar gre za nujen program, ki ga v Sloveniji ni. Vsakoletna nujna usposabljanja vozil s prednostjo, našim reševalcem, gasilcem in policistom v veliki meri omogočajo le sosednje države. Inovacija kompleksa zato v prvi vrsti rešuje problem pravilnega izbora lokacije na ravni celotnega ozemlja Slovenije.

Rezultat zaključnega dela je torej izbor lokacije in idejna zasnova kompleksa dirkališča po mednarodnih standardih FIM/FIA v Kidričevem v neposredni bližini tovarne Talum. Talum kot tovarna aluminija, ki med drugim izdeluje aluminijaste odlitke za BMW, Porsche, KTM, vzpostavlja pomembno navezavo za tak inženirsko in tehnično pomemben kompleks. Tudi za številne proizvajalce vozil bližina takšnega kompleksa predstavlja veliko prednost, saj bi svoja vozila lahko preizkušala in nadgrajevala v neposredni bližini. Hkrati bi izgradnja dirkališča na današnji lokaciji odlagališča rdečega blata zmanjšala stroške vzdrževanja (monitoring voda, sanacija odlagališča) in lastniku (tovarni Talum) ob izboljšanju kakovosti okolja celo ponudila možnost zaslužka.

Avtor vseh fotografij je Foto studio NORA d. o. o.

powered by social2s