Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko...

EIT Health je neodvisna institucija EU, ki s sredstvi iz programa Obzorje 2020 in drugih virov spodbuja podjetništvo in inovacije na področju zdravja ter aktivnega staranja. V okviru regionalne inovacijske sheme (RIS) in v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (EIT Health RIS Hub) želijo...

četrtek, 18. 4., ob 12.00 uri, Hiša Evropske unije (Dunajska cesta 20):Ljubljanski univerzitetni inkubator po enomesečnem intenzivnem izobraževalnem programu pripravlja Demo dan InnoEnergy STARTER. Predstavili se bodo inovatorji iz širšega področja energetike, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi in...

EIT Health je največja organizacija inovacij na področju zdravja, podprta s strani Evropskega inštituta za inovacije in tehnologije (EIT) in Evropske Unije, in ima v lasti enega največjih vseevropskih pospeševalnikov, z več kot 20 različnimi programi za študente, doktorje znanosti, mala in srednja...

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko...