Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z EIT Health že tretjič organizira Innovation Days, dvodnevno tekmovanje ekip v hackanju rešitev za izzive na temo "Work-health Balance". Innovation Days spodbuja inovacije na področju zdravja med študenti po...

  In this year’s second Morning Health Talk, we’ll tackle the myths circulating about Spin-outs. At LUI’s virtual discussion event Morning Health Talk: Busting Spin-out Myths, under the auspices of EIT Health, we will look for solutions to transfer technologies more effectively to general use. With...

Slovenski raziskovalci sodijo v sam svetovni vrh in na LUI-ju smo izredno ponosni, da smo letos glavni sponzorji znanstvenega dogodka Cutting Edge.   Konferenca bo potekala že četrtič, z več kot 140 udeleženci. Konferenca je odlična priložnost za predstavitev raziskovalcev, raziskovalnih projektov...

Svetovne potrebe na področju surovin (mineralov, kovin, naprednih materialov) se povečujejo iz leta v leto. K sreči se fokus usmerja k izboljšavam tehnologij, nadomestnim materialom ter večji skrbi za trajnostno  pridobivanje, obdelovanje in recikliranje surovin.  Je tudi tvoj startup...

  Slovenske raziskave na področju biomedicine in farmacije segajo v sam svetovni vrh, le redko pa njihova odkritja dosežejo trg. Zakaj je tako majhen odstotek komercializacije teh inovacij, ki bi izboljševale in reševale življenja? Vse prepogosto je glavni razlog manko finančnih sredstev, ki...