logo combination 1

EIT Urban Mobility je ena izmed skupnosti znanja in inovacij (angleško KIC – knowledge in innovation community) pod okriljem evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT).

S svojimi aktivnostmi, osredotočenimi na spodbujanje pozitivnih sprememb v mobilnosti ljudi in blaga v mestnem okolju, je skupnost pričela delovati januarja 2019.

Cilj skupnosti je postati največja evropska iniciativa pri transformiranju urbane mobilnosti, za kar je predvideno do 400 milijonov EUR sofinanciranja s strani EIT v letih od 2020 do 2026.

Vizija skupnosti je ustvariti boljši urbani prostor za življenje in dekarbonizirati mobilnost z reševanjem realnih problemov v evropskih mestih, vezanih na transport ljudi, blaga in odpadkov, kar bo neposredno vplivalo na evropsko gospodarstvo in povečalo njegovo konkurenčnost.

Projekt je financiran s strani EIT Urban Mobility, pobude Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), organa Evropske unije. EIT Urban Mobility se zavzema za pospeševanje pozitivnih sprememb na področju mobilnosti, za namen ustvarjanja boljših življenjskih pogojev v mestih. Več informacij: eiturbanmobility.eu

Accelerate2MOVE pospeševalnik

Accelerate2Move je pospeševalnik EIT Urban Mobility, osredotočen na naslednja področja: artificial Intelligence, blockchain, 5G, Vehicle -to-everything, Internet-of-Things connectivity and Web 3.0 - torej napredne tehnologije, ki lahko prispevajo k trajnostni urbani mobilnosti. V obdobju treh let (2023-2025) si pospeševalnik prizadeva podpreti vsaj 36 podjetij v zgodnji fazi razvoja rešitev od TRL4 do TRL7 in priporočiti vsaj 12 najboljših izvajalcev za naložbe EIT Urban Mobility. Pospeševalnik bo tudi okrepil tržni položaj zagonskih podjetij, povezanih z urbano mobilnostjo, iz EU in tretjih držav, povezanih s programom Horizon Europe.

Pospeševalnik je voden s strani REGEA. Accelerate2Move deluje pod vodstvom petih izkušenih partnerjev iz Hrvaške, Latvije in Slovenije: Inovacijski center Nikola Tesla (HR), Poslovna inteligencija (HR), Ljubljanski univerzitetni inkubator (SI), VEFRESH (LV) in LMT (LV).

Accelerate2Move is funded by EIT Urban mobility.

Kaj je EIT?

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) s sedežem v Budimpešti na Madžarskem je pobuda Evropske unije (EU) za podporo inovacijam na sistemski ravni – od izobraževanja do trga. 

EIT združuje organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, raziskav in inovacij (tako imenovani trikotnik znanja), da bi se oblikovala dinamična čezmejna partnerstva in vzpostavilo okolje za spodbujanje inovacij. EIT vodi osem skupnosti znanja in inovacij (SZI), od katerih vsaka obravnava specifičen svetovni in/ali družbeni izziv. 

Odprti razpisi in priložnosti, ki jih ponuja EIT Urban Mobility

 

Dogodki

Dogodki LUI

Delavnice na LUI pokrivajo znanja, ki jih potrebuješ, da svojo idejo spremeniš v startup. Pokrivamo vse - od predavanj osnovnih podjetniških znanj do zaprtih srečanj z najuspešnejšimi startupovci.

Novice

Deep Tech Hub: Odprte so prijave za raziskovalce…

Pridruži se inovativnemu svetu Deep Tech Hub-a: podporno okolje za uspešne inovatorje ter…

Iščemo najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani v…

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerza v Ljubljani je tradicionalno tekmovanje, ki že 12 let…

Raziskovalci in inovatorji, želite…

Bi želeli ustanoviti startup na podlagi izjemnega znanja? Ljubljanski univerzitetni inkubator vabi…